polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Old printed books

Number of publications in collection: 1853

Frequently viewed

  1. [Venerabilis partis Thome Murner Alemanni, e civitate Argentinem. alme academiae cracov. Sacrae Theologiae Baccalaurei, Cartiludium logiae, seu Logica poetica, v. memorativa cum iocundo pietasmatis exercitamento...] [185]
  2. Ustawy powszechne dla dobr moich rządcow : Podług Exemplarza drukowanego przeszłego roku w Siemiatyczach za rozkazem J.O. Xsiężny Jabłonowskiey, Woiewodziny Bracławskiey. T. 5-8 [91]
  3. Mowa Andrzeia Zamoyskiego Woiewody Inowrocławskiego na Senatus Consilium w Warszawie na dzień 13 maja 1761 determinowanym miana [67]
  4. Krótka nauka o pikach i kosach [45]
  5. Magnvm Theatrvm Vitae Hvmanae : Hoc Est Rervm Divinarvm Hvmanarvmqve Syntagma Catholicvm, Philosophicvm, Historicvm, Et Dogmaticvm: Nunc primum ad normam Polyantheae [...]. T. 7, Continens Litteram S. T. V. X. Y. Z. siue Libb. XVII. XVIII. XIX. XX Avctore Lavrentio Beyerlinck Theologo, Protonotario, Canonico & Archipresbytero Antuerpiensi [45]
  6. Voyages de Richard Pockocke, membre de la Societé Royale, & de celle des antiquités de Londres, & c., en Orient, dans l'Egypte, l'Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la Thrace [...]. T. 4. [42]
  7. Krotkich a węzłowatych powieści, ktore po grecku zowią apophtegmata ksiąg IV przez Bieniasza Bvdnego z rozmaitych przednieyszych authorow zebrane ; y teraz znowu z przyczynieniem inszych rożnych powieści y nauk tychże filozofow wydane y wydrukowane [...] [26]
  8. Propositiones ex jure canonico et civili desumptae [22]
  9. Życia Sapiehów i listy od monarchów, Książąt i różnych panujących do tychże pisane. T. 2, Życie Jana Piotra Sapiehy [18]
  10. Lykofronos Tou Chalkideōs Alexandra = Lycophronis Chalcidensis Alexandra, siue Cassandrae uersiones duae [...] [18]

More...

Recently added

Loading...