polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Ephemera

Number of publications in collection: 86

Frequently viewed

  1. Mowa w czasie obrządku pogrzebowego Jasnie Oswieconego Xiązęcia Józefa Czartoryskiego stolnika niegdy W. X. Litewskiego orderów polskich kawalera. w kościele XX. Kapucynów Warszawskich dnia 20 lutego 1810 roku [54]
  2. Akt powstania obywatelow mieszkancow woiewodztwa krakowskiego : [Inc.:] Wiadomy iest światu stan teraźnieyszy nieszczęśliwey Polski [...] : [Dat.:] Działo się [...] w Krakowie dnia 24 marca 1794 roku [52]
  3. Rada Najwyzsza Narodowa. Do Narodu : [Inc.:] Wezwani od naywyższego Naczelnika Siły Zbroyney do Rady Narodowey [...] : [Dat.:] Dan na Sesyi Rady Naywyższey Narodowey dnia 30 Maia r.1794. [40]
  4. Akt powstania obywatelow mieszkancow woiewodztwa krakowskiego 1794 r. marca 23 dnia w Krakowie w zamku :[Inc.:] Wiadomy iest swiatu stan teraźnieyszy nieszczęśliwey Polski [...] : [Dat.:] Działo się [...] w Krakowie d. 24 marca 1794 roku. [39]
  5. Jozef Wybicki Pełnomocnik Najwyższego Naczelnika [...] : [Inc.:] Do Obywateli i Mieszkańcow Ziemi Polskiey, wyznania Auszpurskiego, zwyczaynie Holendrami zwanych : [Dat.:] Dan w obozie pod Gąbinem, dnia 18 wrzesnia 1794 roku [35]
  6. Do obywatelow Polski i Litwy z okolicznosci wyszłych deklaracyi moskiewskich : [Inc.:] Wyszły ostatnich dni maia roku bieżącego bezwstydne deklaracye xiążęcia Mikołaia Repnina i Serguisza Galliczyna generałow carowy moskiewskiey [...] : [Dat.:] Dan [...] dnia 27 czerwca 1794 roku [35]
  7. Prozba Xięzy Trynitarzow polskich y W. X Litewskiego do zgromadzonych na Seym Nayiasnieyszey Rzeczypospolitey stanow [33]
  8. Zalecenie Kommissyom Porządkowym obwieszczenia obywateli względem dostarczania koni za rekwizycyą poczmagistrow : [Inc.:] Na przełożenie Pocztamtu Generalnego Koronnego i W.X.Litt. przez wydział porządku uczynione [...] : [Dat.:] Dan w Warszawie[...] dnia 7 [...] czerwca roku 1794 go [31]
  9. Postanowienie dozorow i przepisy dla dozorcow i nauczycielow w dozorach : [Inc.:] Rada N. Narodowa dopełniaiąc uniwersał zalecaiący w ziemiach i powiatach ustanowienie dozorów [...] przepisuie i zachowane mieć chce prawidła [...] : [Dat.:] Dan [...] 26 lipca 1794 [30]
  10. O Rokoszu pod Targowicą : Rzecz krótką Roku 1792 [29]

More...

Recently added

Loading...