polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Ephemera

Number of publications in collection: 72

Frequently viewed

  1. Do obywatelow Polski i Litwy z okolicznosci wyszłych deklaracyi moskiewskich : [Inc.:] Wyszły ostatnich dni maia roku bieżącego bezwstydne deklaracye xiążęcia Mikołaia Repnina i Serguisza Galliczyna generałow carowy moskiewskiey [...] : [Dat.:] Dan [...] dnia 27 czerwca 1794 roku [6]
  2. Rada Naywyzsza Narodowa odebrała od najwyższego Siły Zbroyney Narodowey Naczelnika Uniwersał Urządzaiący Włościan i skuteczną dla nich opiekę Rządową zapewniaiący w osnowie następuiącej: Tadeusz Kosciuszko najwyzszy Naczelnik Siły Zbroyney Narodowey : [Inc.:] Do Komissyi porządkowych wszystkich ziem i powiatów. Nigdyby Polakom broń ich nieprzyjacioł straszna niebyła [...] : [Dat.:] Dan w obozie pod Połańcem dnia 7 maja 1794 roku [5]
  3. Mowa Jaśnie Wielmożnego Hrabi Ordynata Zamoyskiego Prezesa Senatu przy zamknięciu Seymu dnia 28 czerwca1830 r. [4]
  4. Uniwersał względem spisania zywności po miastach i wsiach : [Inc.:] Kiedy całą masą narodu powstaiemy na nieprzyiacioł naszey wolności [...] : [Dat.:] Dan [...] dnia 12 czerwca roku 1794 [4]
  5. Mowa Jaśnie Wielmożnego Hrabi Ordynata Zamoyskiego Prezesa Senatu na pierwszej Sessyi Seymowey Izb Połączonych miana, Dnia 13 Maia 1825 r. w Warszawie [3]
  6. Mowa Jaśnie Wielmożnego Hrabi Ordynata Zamoyskiego Prezesa Senatu na pierwszey Sessyi Seymowey Izb Połączonych miana dnia 28 Maja 1830 r. [3]
  7. Akt powstania obywatelow mieszkancow woiewodztwa krakowskiego : [Inc.:] Wiadomy iest światu stan teraźnieyszy nieszczęśliwey Polski [...] : [Dat.:] Działo się [...] w Krakowie dnia 24 marca 1794 roku [3]
  8. Akt powstania obywatelow mieszkancow woiewodztwa krakowskiego 1794 r. marca 23 dnia w Krakowie w zamku :[Inc.:] Wiadomy iest swiatu stan teraźnieyszy nieszczęśliwey Polski [...] : [Dat.:] Działo się [...] w Krakowie d. 24 marca 1794 roku. [3]
  9. Rezolucya na zapytania sądu kryminalnego Xstwa Mazowieckiego, względem osób do spisku targowickiego i do ziazdu grodzieńskiego wchodzących : [Inc.:] Na podaną notę od sądu kryminalnego Xstwa Mazowieckiego, pod dniem 12 lipca 1794 roku do wydziału sprawiedliwości w Radzie N.N., a na dniu dzisieyszym po rozwiązanie do Rady naywyższey narod. przyniesioną[...] : [Dat.:] Dan w Warszawie [...] d. 14 [...] lipca1794 r. [3]
  10. Protestationes pro juribus Universitatum Cracoviensis et Zamoscensis adversus praetensam erectionem Academiae in Collegio Leopoliensi Patrum S. J. Anno praesenti 1759 factae. Protestatio 1ma ex parte Peraugusti Capituli Leopoliensis. 2da ex parte Palatinatuum Volhyniae et Czerniechoviae [2]

More...

Recently added

Loading...