polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Ephemera

Number of publications in collection: 86

Frequently viewed

  1. Akt powstania obywatelow mieszkancow woiewodztwa krakowskiego : [Inc.:] Wiadomy iest światu stan teraźnieyszy nieszczęśliwey Polski [...] : [Dat.:] Działo się [...] w Krakowie dnia 24 marca 1794 roku [25]
  2. Jozef Wybicki Pełnomocnik Najwyższego Naczelnika [...] : [Inc.:] Do Obywateli i Mieszkańcow Ziemi Polskiey, wyznania Auszpurskiego, zwyczaynie Holendrami zwanych : [Dat.:] Dan w obozie pod Gąbinem, dnia 18 wrzesnia 1794 roku [24]
  3. Akt powstania obywatelow mieszkancow woiewodztwa krakowskiego 1794 r. marca 23 dnia w Krakowie w zamku :[Inc.:] Wiadomy iest swiatu stan teraźnieyszy nieszczęśliwey Polski [...] : [Dat.:] Działo się [...] w Krakowie d. 24 marca 1794 roku. [20]
  4. Postanowienie dozorow i przepisy dla dozorcow i nauczycielow w dozorach : [Inc.:] Rada N. Narodowa dopełniaiąc uniwersał zalecaiący w ziemiach i powiatach ustanowienie dozorów [...] przepisuie i zachowane mieć chce prawidła [...] : [Dat.:] Dan [...] 26 lipca 1794 [16]
  5. Dalszy ciąg doniesienia o pracach tygodniowych Rady Naywyzszey Narodowey w dniach 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miesiąca czerwca : tydzien drugi [15]
  6. Do obywatelow Polski i Litwy z okolicznosci wyszłych deklaracyi moskiewskich : [Inc.:] Wyszły ostatnich dni maia roku bieżącego bezwstydne deklaracye xiążęcia Mikołaia Repnina i Serguisza Galliczyna generałow carowy moskiewskiey [...] : [Dat.:] Dan [...] dnia 27 czerwca 1794 roku [14]
  7. Rada Najwyzsza Narodowa. Do Narodu : [Inc.:] Wezwani od naywyższego Naczelnika Siły Zbroyney do Rady Narodowey [...] : [Dat.:] Dan na Sesyi Rady Naywyższey Narodowey dnia 30 Maia r.1794. [13]
  8. Mowa Jaśnie Wielmożnego Hrabi Ordynata Zamoyskiego Prezesa Senatu na pierwszej Sessyi Seymowey Izb Połączonych miana, Dnia 13 Maia 1825 r. w Warszawie [12]
  9. Deputacya Indagacyina : [Inc.:] Wyindagowawszy ściśle obywatela Andrzeia Ilnickiego porucznika kawaleryi narodowey, wraz z Przyszychowskim w obozie N.Naczelnika [...] aresztowanego [...] : [Dat.:] Działo się [...] dnia czwartego lipca 1794 roku [12]
  10. Uniwersał względem wydania rekruta, uzbroienia wszystkich mieszkańców i pospolitego ruszenia : [Inc.:] Cokolwiek umysł wolnego człowieka podnieść, cokolwiek może go zachęcić do miłości, do obrony oyczyzny [...] :[Dat.:] Dan w Warszawie [...] dnia 6 Miesiąca czerwca1794 r. [12]

More...

Recently added

Loading...