polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Ephemera

Number of publications in collection: 86

Frequently viewed

  1. Mowa w czasie obrządku pogrzebowego Jasnie Oswieconego Xiązęcia Józefa Czartoryskiego stolnika niegdy W. X. Litewskiego orderów polskich kawalera. w kościele XX. Kapucynów Warszawskich dnia 20 lutego 1810 roku [53]
  2. Akt powstania obywatelow mieszkancow woiewodztwa krakowskiego : [Inc.:] Wiadomy iest światu stan teraźnieyszy nieszczęśliwey Polski [...] : [Dat.:] Działo się [...] w Krakowie dnia 24 marca 1794 roku [45]
  3. Akt powstania obywatelow mieszkancow woiewodztwa krakowskiego 1794 r. marca 23 dnia w Krakowie w zamku :[Inc.:] Wiadomy iest swiatu stan teraźnieyszy nieszczęśliwey Polski [...] : [Dat.:] Działo się [...] w Krakowie d. 24 marca 1794 roku. [35]
  4. Jozef Wybicki Pełnomocnik Najwyższego Naczelnika [...] : [Inc.:] Do Obywateli i Mieszkańcow Ziemi Polskiey, wyznania Auszpurskiego, zwyczaynie Holendrami zwanych : [Dat.:] Dan w obozie pod Gąbinem, dnia 18 wrzesnia 1794 roku [34]
  5. Prozba Xięzy Trynitarzow polskich y W. X Litewskiego do zgromadzonych na Seym Nayiasnieyszey Rzeczypospolitey stanow [33]
  6. Rada Najwyzsza Narodowa. Do Narodu : [Inc.:] Wezwani od naywyższego Naczelnika Siły Zbroyney do Rady Narodowey [...] : [Dat.:] Dan na Sesyi Rady Naywyższey Narodowey dnia 30 Maia r.1794. [33]
  7. O Rokoszu pod Targowicą : Rzecz krótką Roku 1792 [27]
  8. Postanowienie dozorow i przepisy dla dozorcow i nauczycielow w dozorach : [Inc.:] Rada N. Narodowa dopełniaiąc uniwersał zalecaiący w ziemiach i powiatach ustanowienie dozorów [...] przepisuie i zachowane mieć chce prawidła [...] : [Dat.:] Dan [...] 26 lipca 1794 [26]
  9. Do obywatelow Polski i Litwy z okolicznosci wyszłych deklaracyi moskiewskich : [Inc.:] Wyszły ostatnich dni maia roku bieżącego bezwstydne deklaracye xiążęcia Mikołaia Repnina i Serguisza Galliczyna generałow carowy moskiewskiey [...] : [Dat.:] Dan [...] dnia 27 czerwca 1794 roku [26]
  10. Dalszy ciąg doniesienia o pracach tygodniowych Rady Naywyzszey Narodowey w dniach 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miesiąca czerwca : tydzien drugi [26]

More...

Recently added

Loading...