polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: .

Number of publications in collection: 54

Frequently viewed

  1. Tabella Odbywanej Pańszczyzny założona od dnia 24 czerwca 1855 z Folwarku Ruskie [15]
  2. Exercitium Matutinum : [Inc.:] Mane expergefactus, die Jesus Mar […] [12]
  3. REGISTRUM GENERALE PERCEPTORUM CONS MOSTICEN : COMPARAIUNI ANNO DMI / 1658 ... [11]
  4. Discvrsvs Prædicabiles, Sive Viridarivm Sacrarvm Concionvm In Dominicas Et Festa A Dominica Adventvs Vsqve Ad Dominicam Quinquagesimæ occurrentia : Consitvm Ex Sacræ Scripturæ, Sanctorvm Patrum, & Doctorum [...] Plantis exquisitissimis, ad virtutum mores inserendos aptissimis [10]
  5. [Inc.:] EPITOME Niendo obmittutur quatuor […] [9]
  6. Manualis Rhetorica [7]
  7. Krótki Rys Historyi Rossyiskiey : Garlickiego Mikołaja […] p. klasy III-ej Roku […] [7]
  8. Księga Akt Cywilnych Zeyścia służąca za rok 1824 dla Urzędnika stanu Cywilnego parafij Krasnobrodzkiey obrządku łacińskiego [7]
  9. REGESTRA PERCEPTARUM INCEPTA ANNO DOMINI 1756 DI 5TA MARTIJ SUB PRIORATU R. P. F. JOACHIMI KWIATKOWSKI IN CONVENTU HRUBIESZOWIENSI : REGESTRA EXPENSARUM INCEPTA ANNO DOMINI 1756 DI 5TA MARTIJ SUB PRIORATU R. P. F. JOACHIMI KWIATKOWSKI IN CONWENTU HRUBIESZOWIENSI [6]
  10. KORONA z Rożnych Kwiatów wyboru y Zbioru Szlachetnego Urodzenia purpurą Zafarbowanych y Rożancowego Nabożeństwa zapachem wdzięcznych y z pomnieyszey rownianki Kwiateczkami (?) rożnego Stanu y Kondycyi Imion Braci y Siostr Arcybractwa Rożańca UWITA : Krolowey Różańcowey w Boru przy Krasnobrodzie w Kościele W.W. O.O. Zakonu Kaznodzieyskiego cudownemi codziennemi Łaskami Kwitnącey MARYI z pokornego Serca Daniną do Tronu Monarchini Nieba y ZiemiZŁOŻONA ROKU 1650 za Preorostwa W.O. Parrycego Rossołowskieg [5]

More...

Recently added

Loading...