polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 4945

Readers on-line: 0

Total number of users since Sep 22, 2014: 8521376

Collection

Library

Frequently read publications : .

  1. CONNOTATIONES MISSARUM TAM ABSOLUTARUM QUAM ABSOLVENDARU EX PERPETUIS & CURRENTIBIUS OBLIGATIONIBUS : CONTUSCRASOBRODENSIS ORDS PRADM AB ANNO 1702 [86]
  2. REGISTRUM GENERALE PERCEPTORUM CONS MOSTICEN : COMPARAIUNI ANNO DMI / 1658 ... [57]
  3. [Zbiór dokumentów Konwentu Krasnobrodzkiego i Janowskiego z lat 1747-1763] : [Inc.:] DEO CHRISTIMO MANI [55]
  4. Tabella Odbywanej Pańszczyzny założona od dnia 24 czerwca 1855 z Folwarku Ruskie [49]
  5. Księga Akt Cywilnych Zeyścia służąca za rok 1824 dla Urzędnika stanu Cywilnego parafij Krasnobrodzkiey obrządku łacińskiego [45]
  6. KORONA z Rożnych Kwiatów wyboru y Zbioru Szlachetnego Urodzenia purpurą Zafarbowanych y Rożancowego Nabożeństwa zapachem wdzięcznych y z pomnieyszey rownianki Kwiateczkami (?) rożnego Stanu y Kondycyi Imion Braci y Siostr Arcybractwa Rożańca UWITA : Krolowey Różańcowey w Boru przy Krasnobrodzie w Kościele W.W. O.O. Zakonu Kaznodzieyskiego cudownemi codziennemi Łaskami Kwitnącey MARYI z pokornego Serca Daniną do Tronu Monarchini Nieba y ZiemiZŁOŻONA ROKU 1650 za Preorostwa W.O. Parrycego Rossołowskieg [39]
  7. Theologia ascetica ad mentem s. Bonaventurae [...] : continens varia exercitia et modos acquirendi perfectionem religiosam [33]
  8. BIBLIOTHECA SANCTORUM SEU : pars septyma Bibliothecae Moralis [32]
  9. Korona z Róznych kamieni Wysokiego Urodzenia koloru z rożnych Kondycy i Stanu Imion Braci y Sióstr Arcybractwa Różańca Świętego w Kościele Krasnobrodzkim W. W. O. O. Zakonu Kaznodzieyskiego : Założona Naysłodszemu Imieniu Jezus w Księdze tegoż Arcybractwa pokornego nabożeństwa Sercem Wykształtowana Roku 1750 za Przeorostwa W. O. Parrycego Rosołowskiego [26]
  10. Exercitium Matutinum : [Inc.:] Mane expergefactus, die Jesus Mar […] [24]