polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 3630

Readers on-line: 151

Total number of users since Sep 22, 2014: 2935806

Collection

Library

Frequently read publications : .

  1. Tabella Odbywanej Pańszczyzny założona od dnia 24 czerwca 1855 z Folwarku Ruskie [25]
  2. Księga Akt Cywilnych Zeyścia służąca za rok 1824 dla Urzędnika stanu Cywilnego parafij Krasnobrodzkiey obrządku łacińskiego [23]
  3. REGISTRUM GENERALE PERCEPTORUM CONS MOSTICEN : COMPARAIUNI ANNO DMI / 1658 ... [21]
  4. [Zbiór dokumentów Konwentu Krasnobrodzkiego i Janowskiego z lat 1747-1763] : [Inc.:] DEO CHRISTIMO MANI [19]
  5. KORONA z Rożnych Kwiatów wyboru y Zbioru Szlachetnego Urodzenia purpurą Zafarbowanych y Rożancowego Nabożeństwa zapachem wdzięcznych y z pomnieyszey rownianki Kwiateczkami (?) rożnego Stanu y Kondycyi Imion Braci y Siostr Arcybractwa Rożańca UWITA : Krolowey Różańcowey w Boru przy Krasnobrodzie w Kościele W.W. O.O. Zakonu Kaznodzieyskiego cudownemi codziennemi Łaskami Kwitnącey MARYI z pokornego Serca Daniną do Tronu Monarchini Nieba y ZiemiZŁOŻONA ROKU 1650 za Preorostwa W.O. Parrycego Rossołowskieg [18]
  6. Discvrsvs Prædicabiles, Sive Viridarivm Sacrarvm Concionvm In Dominicas Et Festa A Dominica Adventvs Vsqve Ad Dominicam Quinquagesimæ occurrentia : Consitvm Ex Sacræ Scripturæ, Sanctorvm Patrum, & Doctorum [...] Plantis exquisitissimis, ad virtutum mores inserendos aptissimis [14]
  7. Exercitium Matutinum : [Inc.:] Mane expergefactus, die Jesus Mar […] [14]
  8. BIBLIOTHECA SANCTORUM SEU : pars septyma Bibliothecae Moralis [12]
  9. Manualis Rhetorica [12]
  10. REGESTRA PERCEPTARUM INCEPTA ANNO DOMINI 1756 DI 5TA MARTIJ SUB PRIORATU R. P. F. JOACHIMI KWIATKOWSKI IN CONVENTU HRUBIESZOWIENSI : REGESTRA EXPENSARUM INCEPTA ANNO DOMINI 1756 DI 5TA MARTIJ SUB PRIORATU R. P. F. JOACHIMI KWIATKOWSKI IN CONWENTU HRUBIESZOWIENSI [12]