polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 5193

Readers on-line: 2

Total number of users since Sep 22, 2014: 10164624

Collection

Library

Frequently read publications : .

  1. CONNOTATIONES MISSARUM TAM ABSOLUTARUM QUAM ABSOLVENDARU EX PERPETUIS & CURRENTIBIUS OBLIGATIONIBUS : CONTUSCRASOBRODENSIS ORDS PRADM AB ANNO 1702 [141]
  2. Epitome cursus theologici ad mentem D. Thomae : complectens controversias omnes quae hâc tempestate exagitari solent in scholis, concinnata in gratiam ac juvamen studiosae juventutis [...] [120]
  3. [Zbiór dokumentów Konwentu Krasnobrodzkiego i Janowskiego z lat 1747-1763] : [Inc.:] DEO CHRISTIMO MANI [107]
  4. Kazania na Swięta całego Roku w Katedrze Krakowskiej y w innych Kościołach rożnemi czasami miane. T. 2 [106]
  5. Korona z Róznych kamieni Wysokiego Urodzenia koloru z rożnych Kondycy i Stanu Imion Braci y Sióstr Arcybractwa Różańca Świętego w Kościele Krasnobrodzkim W. W. O. O. Zakonu Kaznodzieyskiego : Założona Naysłodszemu Imieniu Jezus w Księdze tegoż Arcybractwa pokornego nabożeństwa Sercem Wykształtowana Roku 1750 za Przeorostwa W. O. Parrycego Rosołowskiego [97]
  6. Tabella Odbywanej Pańszczyzny założona od dnia 24 czerwca 1855 z Folwarku Ruskie [93]
  7. REGISTRUM GENERALE PERCEPTORUM CONS MOSTICEN : COMPARAIUNI ANNO DMI / 1658 ... [93]
  8. KORONA z Rożnych Kwiatów wyboru y Zbioru Szlachetnego Urodzenia purpurą Zafarbowanych y Rożancowego Nabożeństwa zapachem wdzięcznych y z pomnieyszey rownianki Kwiateczkami (?) rożnego Stanu y Kondycyi Imion Braci y Siostr Arcybractwa Rożańca UWITA : Krolowey Różańcowey w Boru przy Krasnobrodzie w Kościele W.W. O.O. Zakonu Kaznodzieyskiego cudownemi codziennemi Łaskami Kwitnącey MARYI z pokornego Serca Daniną do Tronu Monarchini Nieba y ZiemiZŁOŻONA ROKU 1650 za Preorostwa W.O. Parrycego Rossołowskieg [88]
  9. Księga Akt Cywilnych Zeyścia służąca za rok 1824 dla Urzędnika stanu Cywilnego parafij Krasnobrodzkiey obrządku łacińskiego [86]
  10. PARADISUS CONCIONATOR[UM] TETRALOGIA MYSTICAE : Sive Quatuor Sermones Praedicabiles, Interdum vero plurium. T. 2 [74]