polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 4504

Readers on-line: 309

Total number of users since Sep 22, 2014: 6351714

Collection

Library

Frequently read publications : .

  1. CONNOTATIONES MISSARUM TAM ABSOLUTARUM QUAM ABSOLVENDARU EX PERPETUIS & CURRENTIBIUS OBLIGATIONIBUS : CONTUSCRASOBRODENSIS ORDS PRADM AB ANNO 1702 [50]
  2. Tabella Odbywanej Pańszczyzny założona od dnia 24 czerwca 1855 z Folwarku Ruskie [34]
  3. [Zbiór dokumentów Konwentu Krasnobrodzkiego i Janowskiego z lat 1747-1763] : [Inc.:] DEO CHRISTIMO MANI [30]
  4. Księga Akt Cywilnych Zeyścia służąca za rok 1824 dla Urzędnika stanu Cywilnego parafij Krasnobrodzkiey obrządku łacińskiego [28]
  5. Theologia ascetica ad mentem s. Bonaventurae [...] : continens varia exercitia et modos acquirendi perfectionem religiosam [25]
  6. KORONA z Rożnych Kwiatów wyboru y Zbioru Szlachetnego Urodzenia purpurą Zafarbowanych y Rożancowego Nabożeństwa zapachem wdzięcznych y z pomnieyszey rownianki Kwiateczkami (?) rożnego Stanu y Kondycyi Imion Braci y Siostr Arcybractwa Rożańca UWITA : Krolowey Różańcowey w Boru przy Krasnobrodzie w Kościele W.W. O.O. Zakonu Kaznodzieyskiego cudownemi codziennemi Łaskami Kwitnącey MARYI z pokornego Serca Daniną do Tronu Monarchini Nieba y ZiemiZŁOŻONA ROKU 1650 za Preorostwa W.O. Parrycego Rossołowskieg [24]
  7. REGISTRUM GENERALE PERCEPTORUM CONS MOSTICEN : COMPARAIUNI ANNO DMI / 1658 ... [24]
  8. BIBLIOTHECA SANCTORUM SEU : pars septyma Bibliothecae Moralis [21]
  9. Exercitium Matutinum : [Inc.:] Mane expergefactus, die Jesus Mar […] [17]
  10. Discvrsvs Prædicabiles, Sive Viridarivm Sacrarvm Concionvm In Dominicas Et Festa A Dominica Adventvs Vsqve Ad Dominicam Quinquagesimæ occurrentia : Consitvm Ex Sacræ Scripturæ, Sanctorvm Patrum, & Doctorum [...] Plantis exquisitissimis, ad virtutum mores inserendos aptissimis [16]