polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 4971

Readers on-line: 6

Total number of users since Sep 22, 2014: 8640479

Collection

Library

Frequently read publications : .

  1. Krótka nauka o pikach i kosach [539]
  2. Głos Hrubieszowski : Dwutygodnik poświecony rozwojowi kulturalnemu i ekonomicznemu powiatu hrubieszowskiego. Rok I. Nr 6. (15 czerwca 1926) [264]
  3. Ustawy powszechne dla dobr moich rządcow : Podług Exemplarza drukowanego przeszłego roku w Siemiatyczach za rozkazem J.O. Xsiężny Jabłonowskiey, Woiewodziny Bracławskiey. T. 5-8 [184]
  4. Przegląd Hrubieszowski. Rok II. Nr 2. (15 września 1921) [168]
  5. Heraldyka czyli opisanie herbów, w iakim ktory iest kształcie oraz, familie rodowitey szlachty polskiey i W. X. Litewskiego z ich herbami [...] [140]
  6. Na popis publiczny uczniów konwiktu warszawskiego Xsięży Piiarów : Odbywać się maiący w Zoliborze dnia 29 i 30 Lipca r. b. od godziny 9 z rana do I ½ po południu Rektor i Nauczyciele tegoż konwiktu Prześwietną Publiczność zapraszają. [106]
  7. Lexykon Geograficzny Dla Gruntownego Poięcia Gazet I Historyi [88]
  8. Popis Publiczny Uczniów Szkoły Woiewodzkiey Warszawskiey Xięży Piiarów : Odbywać się będzie dnia 22, 23, i 24 Lipca z rana od godz. 8 1/2 do I popołudniu. Na który zaprasza Prześwietną Publiczność imieniem nauczycieli i uczniów X. Jan Bystrzycki Rektor. [88]
  9. Popis Publiczny Uczniów Szkół Departamentowych Warszawskich pod dozorem XX Piiarów : Odbywać się będzie Dnia 24. 25. i 26 Lipca z rana od godziny 8. do I, na który zaprasza Prześwietną Publiczność imieniem Nauczycieli y uczniów X. Stefan Sawicki Rektor szkół. [87]
  10. Gazeta Zamojska : bezpartyjny organ ziemi zamojskiej. Rok I. Nr 10. (16 maja 1929) [77]