polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 5190

Readers on-line: 3

Total number of users since Sep 22, 2014: 10163752

Collection

Library

Frequently read publications : ...

  1. Ivris Provincialis Qvod Specvlvm Saxonvm Vvlgo nuncupatur, Libri Tres : Opera vigilanti in correctiorem redacti materiam, adiunctis simul glossis, alijsq´ue additionibus, pro interpretatione textus magis necessarijs ; Annotata insuper in marginibus habentur, loca legum, iurisq´ue Municipalis Maydeburgensis materiam textus, & glossarum, approbantia, declarantiaq´ue, grato lectori magnum afferentia commodum [975]
  2. Historia schismy greckiey od pierwszych iey początków, aż do zguby państwa y miasta carogrodzkiego doprowadzona. Z poważnych pisarzów mianowicie greckich wyjęta dla wiernej informacyi moskiewskiey monarchiy y całego narodu ruskiego z francuskiego ięzyka na polski przełożona [...] [680]
  3. Discvrs o początku rozerwania cerkwie graeckiey od kościoła rzymskiego y kto był tego przyczyną, przy tym krótkie a prawdziwe opisanie prawdziwego ósmego Soboru Powszechnego [462]
  4. Dionysii Halicarnassei De Collocatione Verborum Graece Et Latine. Simon Bircovivs in Academia Zamoscensi Professor recensuit, & nunc primum conuertit [425]
  5. Gwiazdy sarmackie nieba godne cnoty [...] Konstancyi [...] z Tarłow Mniszchowy [...] pod czas śmiertelnego wieczora [...] Akademickiey Szkoły Zamoyskiey przez Stanisława [...] Dunczewskiego polskiemu światu remonstrowane roku [...] 1740 dnia 3 lutego [200]
  6. Aelii Donati Viri Clarissimi Grammatica. Pro Elementariis Hippei Samosciani [...] [118]
  7. Directorium officii divini pro Dioecesi Chełmensi in Annum Dominii MDCCL [100]
  8. Purpura Senatoria Lanceati Sarii, Heroico Sangvine tincta [...] Thoma Antonio Comite de Cieszow, in Zamoscie Zamoyski, Haerede Ordinatio Palatino Lvblinensi, [...] respledens [...] ab Universitate Zamoscensi [...] adornata [81]
  9. Directorium officii divini pro Dioecesi Chełmensi in Annum Dominii MDCCLIV [77]
  10. Pamiętne uprowadzenie woyska z ciesni bukowinskey […] Stanisława Jabłonowskiego […] roku […] 1685 uczyunione w roku 1745 wydane [76]