polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Publication

 • > Description
 • > Information
 • > Structure
 • > Comment
 • > Similar editions

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Dokumenty Życia Społecznego

Publication structure:
 • DŻS
  • Lista uczestników konkursu
  • I Przeglad Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki" : program
  • I Przeglad Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki" : karta wstępu
  • I Przeglad Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki" : karta głosowania
  • I Przeglad Piosenki Prawdziwej "Zakazane Piosenki" : karta głosowania
  • Informacja [Zespół tematyczny grupa do spraw stosunku zwiazku "Solidarność" do PZPR
  • Koperta ze stęplem
  • Koperta ze stęplem
  • Uchwała MKZ NSZZ "Solidarność Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie
  • Komunikat prezydium NSZZ "Solidarność"
  • Komunikat o stanie zdrowia pobitych
  • Sprawozdanie z dzialalności MKZ NSZZ "Solidarność" w Zamościu za okres od 2.10.1980 r. do 30.06.1981 r.
  • Ogłoszenie
  • Regulamin Zarzadu Oddziału NSZZ "Solidarność" w Zamościu
  • Zawiadomienie
  • Projekt Ordynacji Wyborczej NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie Oddział w Zamościu - do Władz Oddziałowych Związku
  • Postulaty
  • Porządek obrad Walnego Zebrania Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego Oddział w Zamościu
  • Uchwała nr 25
  • Uchwała nr 26
  • Uchwała nr 27
  • Uchwała nr 28
  • Pismo Komisji Zakładowej do Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli
  • KUL-ier : Zeszyt Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Nr 5 (dodatek nadzwyczajny 10 Czerwca 1981)
  • Rezolucja zebrania ogólnego studentów KUL z dnia 23 marca 1981 roku
  • Spis zleceń
  • Lista postulatów załogi zakładu nr 3 Zamojskich Fabryk Mebli w Zamościu
  • Dokumentacja w sprawie propozycji kartkowego przydziału mięsa
  • Aneks porozumienia
  • Postulaty kolektywu zakładowego i komitetów strajkowych
  • Notatka służbowa
  • Pismo do Dyrektora Naczelnego Zamojskich Fabryk Mebli
  • Telefonogram
  • Plan pracy świetlicy przy Zamojskich Fabrykach Mebli na 1981
  • Kalendarz imprez placówki kulturalno-oświatowej przy Zamojskich Fabrykach Mebli w Zamościu na 1981 rok
  • Wykaz pracowników do wejścia na stołówke przez zakład nr 3
  • Protokół z posiedzenia komisji d/s umorzenia części kredytu dla "młodych małżeństw" przy ZFM w Zamościu
  • Pokwitowanie
  • Sprawozdanie z działalności kulturalno-oświatowej swietlicy przy Zamojskich Fabrykach Mebli za 1980 rok
  • Uchwała nr 2
  • Oświadczenie MKZ NSZZ "Solidarność" w Gdańsku
  • List do Prezesa Zarzadu Głównego C.R.S. "Samopomoc Chłopska" w Warszawie
  • Składy osobowe komisji wydziałowych zakładu nr 3
  • Pismo Związkowej Rady Przedsiębiorstwa w Zamojskich Fabrykach Mebli
  • Pismo do Wojewody Zamojskiego Stanisława Juraszka
  • Pismo do Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Oddział w Zamościu
  • Uchwała Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Zamościu
  • Pismo do Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Oddział w Zamościu
  • Protokół z posiedzenia Komitetu Robotniczego Zakładu nr 3 Zamojskich Fabryk Mebli
  • Pismo Regionalnej Komisji Wyborczej
  • Pismo Regionalnej Komisji Wyborczej
  • Protokół przygotowany na okoliczność dobrowolnej zbiórki na rzecz budowy pomnika ofiar wydarzeń z 1970 roku w Stoczni Gdańskiej
  • Pismo do Dyrektora Naczelnego Zamojskich Fabryk Mebli
  • Protokół z posiedzenia Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ "Solidarność" ZFM Zakład nr 3 w Zamościu
  • Pismo do Kierownika Zakładu nr 3 Zamojskich Fabryk Mebli
  • Pismo do Działu Planowania i Wykonawstwa Inwestycji Zamojskich Fabryk Mebli
  • Pismo do Dyrekcji Zamojskich Fabryk Mebli
  • Uchwała Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Zamościu
  • Zamówienie na przydział samochodu
  • Wniosek o otwarcie rachunku bankowego
  • Wyciąg z protokołu zebrania wyborczego odbytego dn. 14.12.1980 oraz protokołu posiedzenia Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" z dn. 17.12. 1980
  • Pismo do Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" zakł. nr 3 Zamojskich Fabryk Mebli
  • Pismo do Dyrekcji Zamojskich Fabryk Mebli
  • Pismo do Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli
  • Pismo do Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli
  • Porozumienie między Komitetem Robotniczym a Dyrekcją Zamojskich Fabryk Mebli i Zjednoczeniem Przemysłu Drzewnego w Poznaniu uznanie postulatów wniesionych przez Załogę Przedsiębiorstwa
  • Zakres czynności Przewodniczącego Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność"
  • Protokół z posiedzenia Komisji Zakładowej
  • Składy osobowe komisji wydziałowych zakładu nr 3
  • Pismo do Ministra Leśnictwa i Przem. Drzewnego w Warszawie
  • Pismo do Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność"
  • Pismo do NSZZ "Solidarność" przy Zamojskich Fabrykach Mebli w Zamościu
  • Pismo do Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli w Zamościu
  • Pismo Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ZFM
  • Pismo do Działu Socjalnego ZFM
  • Pismo do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Społecznej w Zamościu
  • Oświadczenie pracownika
  • Protokół przygotowany na okoliczność dobrowolnej zbiórki na rzecz budowy pomnika ofiar wydarzeń z 1970 roku w Stoczni Gdańskiej
  • Potwierdzenie dla wpłacąjacego
  • Dobrowolne składki od członków NSZZ "Solidarność" przy Zamojskich Fabrykach Mebli na budowę pomnika przy Stoczni Gdańskiej ku czci pomordowanych w grudniu 1970
  • Lista ofiarodawców na pomnik ofiar wydarzeń w Gdańsku 1970 r.
  • Pismo do Wojewody Zamojskiego
  • Pismo do Dyrekcji Zamojskich Fabryk Mebli
  • Pismo do Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Oddział w Zamościu
  • Komunikat
  • Wyjaśnienie
  • Komunikat
  • Protokół z posiedzenia Komitetu Robotniczego Zakładu nr 3 Zamojskich Fabryk Mebli
  • Zarządzenie nr 29 Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli
  • Postulaty wysunięte przez załogę Z-du nr 6 w Biłgoraju
  • Protokół z zabrania załogi Zakładu Nr. 3 w Zamościu
  • Uchwała Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Zamościu
  • Fakty i dokumenty w sprawie przywrócenia do pracy w NBP Ob. Jana Piskorskiego
  • Telefonogram
  • Informacja o przesłaniu komunikatu
  • Komunikat nr 1/80
  • Oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" w sprawie Sekcji zawodowych i branżowych
  • Oświadczenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ "Solidarność" w sprawie aktualnych postulatów pracowniczych
  • Informacja dla Kierowników zakładu Nr. 3, 4, 6 ZFM
  • Zawiadomienie Dyrekcji Zamojskich Fabryk Mebli
  • Komunikat nr 2/80
  • Odwołanie pracownika
  • Telefonogram
  • Pismo do Zwiazkowej Rady Przedsiebiorstwa Związków Zawodowych Leśników i Drzewiarzy przy ZFM w Zamościu
  • Pismo do Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli
  • Zestawienie podstawowych wskaźników [ekonomicznych] za m-c grudzień i narastająco za 12 m-cy 1980 r.
  • Regulamin strajku krajowego lub regionalnego
  • Uchwała
  • Pismo do Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli
  • Wyciąg z protokołu zebrania wyborczego odbytego dn. 14.12.1980 oraz protokołu posiedzenia Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" z dn. 17.12. 1980
  • Telex-Telefonogram
  • Komunikat nr 2/80 dla Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność"
  • Załacznik Nr 1; NSZZ "Solidarność" w fabrykach mebli na 24.10.1980r.
  • Komunikat nr 3
  • Zarządzenie nr 35 Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli
  • Rozdzielnik do instrukcji obiegu dokumentów w ZFM
  • Pismo do Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli w Zamościu
  • Podziękowanie
  • Pismo do Zastępcy Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego w Poznaniu
  • Pismo do Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli w Zamościu
  • Zestawienie podstawowych wskaźników ZPM i ZFM za trzy kwartały 1980
  • Informacja dla NSZZ "Solidarność" w sprawie analizy do wykonania Polecenia Nr. 4 Dyr. ZFM z dnia 6.02.1981
  • Uchwała
  • Pismo do Wojewody Zamojskiego
  • Pismo do Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Warszawie
  • Pismo Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli
  • Pismo do Prezydenta Miasta Zamościa
  • Pismo do Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu. Wydział Handlu i Usług
  • Pismo do Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli
  • Pismo Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli w Zamościu
  • Pismo do Dyrekcji Zamojskich Fabryk Mebli w Zamościu
  • Wykaz członków zespłów artystycznych działajacych przy Zamojskich Fabrykach Mebli w Zamościu
  • Wytyczne dla pracy społecznych Komitetów d/s żywienia, badania prawidłowości cen oraz dostaw artykułów żywieniowych stosownie do zakładanych zamówień
  • Pismo do Dyrektora Zamojskich Fabryk Mebli w Zamościu
  • Wykaz pracowników Zakładu Nr 3 ZFM, którym zostały przydzielone meble niepełnowartościowe w dniu 02.XII.1980 r.
  • Informacja
  • Komunikat 4/80
  • Pismo do Wojewody Zamojskiego
  • Opłaty taryfowe
  • Pismo do Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Warszawie
  • Porozumienie
  • Telex-Telefonogram
  • Pismo do NSZZ "Solidarność". Komisja Zakładowa Z-du Nr 3
  • Uchwała podjęta na wspólnym posiedzeniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Gdańsk
  • Solidarność w fabrykach mebli na 24.10.1980 r.
  • Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Zamościu
  • [Skład osobowy komisji zakładowej. Zakład nr 3 w Zamościu]
  • Deklaracje członkowskie
  • Poziom wykorzystania kwalifikacji techników i inżynierów Zamojskich Fabryk Mebli i ich stosunek do pracy