polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 5173

Readers on-line: 3

Total number of users since Sep 22, 2014: 10120935

Collection

Library

Frequently read publications : .

 1. Cmentarze województwa zamojskiego [3184]
 2. Miasta i miasteczka Zamojszczyzny [940]
 3. Regionalne formy architektury drewnianej Lubelszczyzny na tle zagadnień osadniczych [596]
 4. Materiały do historii kultury materialnej Zamojszczyzny [485]
 5. Kościoły drewniane Zamojszczyzny [451]
 6. Grodziska i zamczyska zamojszczyzny [438]
 7. Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim [438]
 8. Głos Hrubieszowski : Dwutygodnik poświecony rozwojowi kulturalnemu i ekonomicznemu powiatu hrubieszowskiego. Rok I. Nr 6. (15 czerwca 1926) [301]
 9. Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny [283]
 10. Szymon Szymonowic - poeta wciąż aktualny [269]
 11. Przegląd Hrubieszowski. Rok II. Nr 2. (15 września 1921) [216]
 12. Klemensów - zespół pałacowo-parkowy [147]
 13. Głos Hrubieszowski : Dwutygodnik poświecony rozwojowi kulturalnemu i ekonomicznemu powiatu hrubieszowskiego. Rok I. Nr 4. (18 maja 1926) [135]
 14. Sprawozdanie Gimnazyum Realnego i Seminaryum Nauczycielskiego w Zamościu : za rok szk. 1916/17 [135]
 15. Dawna architektura i budownictwo Zamościa [133]
 16. Przegląd Hrubieszowski. Rok V. Nr 1. (31 stycznia 1924) [131]
 17. Prasa na Zamojszczyźnie : Zestawienie bibliograficzne w wyborze [126]
 18. Przegląd Hrubieszowski. Rok V. Nr 3. (31 marca 1924) [119]
 19. Kalendarz informator firm chrześcijańskich w Zamościu [110]
 20. Gazeta Zamojska : bezpartyjny organ ziemi zamojskiej. Rok I. Nr 10. (16 maja 1929) [103]
 21. Głos Zamościa : Pismo demokratyczne poświęcone sprawom społecznym i gospodarczym. Nr 1. (7 września 1919) [91]
 22. Głos Hrubieszowski : Dwutygodnik poświecony rozwojowi kulturalnemu i ekonomicznemu powiatu hrubieszowskiego. Rok I. Nr 1. (1 kwietnia 1926) [81]
 23. Gazeta Zamojska : bezpartyjny organ ziemi zamojskiej. Rok I. Nr 6. (2 maja 1929) [78]
 24. Ludzie Zamościa i Zamojszczyzny : bibliografia w wyborze [76]
 25. Nasza Niwa : Miesięcznik Kulturalno - Oświatowy Powiatu Hrubieszowskiego. Rok II. Nr 3. (1 lutego 1927 [70]