polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 4992

Readers on-line: 1

Total number of users since Sep 22, 2014: 8651801

Collection

Library

Frequently read publications : .

 1. Cmentarze województwa zamojskiego [1327]
 2. Głos Hrubieszowski : Dwutygodnik poświecony rozwojowi kulturalnemu i ekonomicznemu powiatu hrubieszowskiego. Rok I. Nr 6. (15 czerwca 1926) [266]
 3. Grodziska i zamczyska zamojszczyzny [234]
 4. Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim [219]
 5. Regionalne formy architektury drewnianej Lubelszczyzny na tle zagadnień osadniczych [194]
 6. Przegląd Hrubieszowski. Rok II. Nr 2. (15 września 1921) [171]
 7. Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny [166]
 8. Kościoły drewniane Zamojszczyzny [150]
 9. Miasta i miasteczka Zamojszczyzny [128]
 10. Dawna architektura i budownictwo Zamościa [118]
 11. Klemensów - zespół pałacowo-parkowy [101]
 12. Materiały do historii kultury materialnej Zamojszczyzny [97]
 13. Przegląd Hrubieszowski. Rok V. Nr 1. (31 stycznia 1924) [90]
 14. Głos Hrubieszowski : Dwutygodnik poświecony rozwojowi kulturalnemu i ekonomicznemu powiatu hrubieszowskiego. Rok I. Nr 4. (18 maja 1926) [84]
 15. Gazeta Zamojska : bezpartyjny organ ziemi zamojskiej. Rok I. Nr 10. (16 maja 1929) [80]
 16. Ludzie Zamościa i Zamojszczyzny : bibliografia w wyborze [69]
 17. Głos Hrubieszowski : Dwutygodnik poświecony rozwojowi kulturalnemu i ekonomicznemu powiatu hrubieszowskiego. Rok I. Nr 1. (1 kwietnia 1926) [58]
 18. Kalendarz informator firm chrześcijańskich w Zamościu [57]
 19. Przegląd Hrubieszowski. Rok V. Nr 10. (31 października 1924) [55]
 20. Nasza Niwa : Miesięcznik Kulturalno - Oświatowy Powiatu Hrubieszowskiego. Rok II. Nr 3. (1 lutego 1927 [54]
 21. Głos Zamościa : Pismo demokratyczne poświęcone sprawom społecznym i gospodarczym. Nr 1. (7 września 1919) [50]
 22. Gazeta Zamojska : bezpartyjny organ ziemi zamojskiej. Rok I. Nr 6. (2 maja 1929) [46]
 23. Nowiny Zamojskie. Rok II. Nr 1. (6 stycznia 1918) [46]
 24. Ziemia Zamojska. R. 1. Nr 19 (1 lipca 1920) [41]
 25. Przegląd Hrubieszowski. Rok II. Nr 5. (1 listopada 1921) [40]