polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 4088

Readers on-line: 289

Total number of users since Sep 22, 2014: 5121469

Collection

Library

Frequently read publications : .

 1. CONNOTATIONES MISSARUM TAM ABSOLUTARUM QUAM ABSOLVENDARU EX PERPETUIS & CURRENTIBIUS OBLIGATIONIBUS : CONTUSCRASOBRODENSIS ORDS PRADM AB ANNO 1702 [40]
 2. Tabella Odbywanej Pańszczyzny założona od dnia 24 czerwca 1855 z Folwarku Ruskie [30]
 3. Theologia ascetica ad mentem s. Bonaventurae [...] : continens varia exercitia et modos acquirendi perfectionem religiosam [25]
 4. [Zbiór dokumentów Konwentu Krasnobrodzkiego i Janowskiego z lat 1747-1763] : [Inc.:] DEO CHRISTIMO MANI [25]
 5. Księga Akt Cywilnych Zeyścia służąca za rok 1824 dla Urzędnika stanu Cywilnego parafij Krasnobrodzkiey obrządku łacińskiego [25]
 6. KORONA z Rożnych Kwiatów wyboru y Zbioru Szlachetnego Urodzenia purpurą Zafarbowanych y Rożancowego Nabożeństwa zapachem wdzięcznych y z pomnieyszey rownianki Kwiateczkami (?) rożnego Stanu y Kondycyi Imion Braci y Siostr Arcybractwa Rożańca UWITA : Krolowey Różańcowey w Boru przy Krasnobrodzie w Kościele W.W. O.O. Zakonu Kaznodzieyskiego cudownemi codziennemi Łaskami Kwitnącey MARYI z pokornego Serca Daniną do Tronu Monarchini Nieba y ZiemiZŁOŻONA ROKU 1650 za Preorostwa W.O. Parrycego Rossołowskieg [23]
 7. REGISTRUM GENERALE PERCEPTORUM CONS MOSTICEN : COMPARAIUNI ANNO DMI / 1658 ... [22]
 8. BIBLIOTHECA SANCTORUM SEU : pars septyma Bibliothecae Moralis [20]
 9. Discvrsvs Prædicabiles, Sive Viridarivm Sacrarvm Concionvm In Dominicas Et Festa A Dominica Adventvs Vsqve Ad Dominicam Quinquagesimæ occurrentia : Consitvm Ex Sacræ Scripturæ, Sanctorvm Patrum, & Doctorum [...] Plantis exquisitissimis, ad virtutum mores inserendos aptissimis [15]
 10. Exercitium Matutinum : [Inc.:] Mane expergefactus, die Jesus Mar […] [15]
 11. Korona z Róznych kamieni Wysokiego Urodzenia koloru z rożnych Kondycy i Stanu Imion Braci y Sióstr Arcybractwa Różańca Świętego w Kościele Krasnobrodzkim W. W. O. O. Zakonu Kaznodzieyskiego : Założona Naysłodszemu Imieniu Jezus w Księdze tegoż Arcybractwa pokornego nabożeństwa Sercem Wykształtowana Roku 1750 za Przeorostwa W. O. Parrycego Rosołowskiego [14]
 12. Krótki Rys Historyi Polskiey : Garlickiego Mikołaja r. 1839? […] klasy III [13]
 13. REGESTRA PERCEPTARUM INCEPTA ANNO DOMINI 1756 DI 5TA MARTIJ SUB PRIORATU R. P. F. JOACHIMI KWIATKOWSKI IN CONVENTU HRUBIESZOWIENSI : REGESTRA EXPENSARUM INCEPTA ANNO DOMINI 1756 DI 5TA MARTIJ SUB PRIORATU R. P. F. JOACHIMI KWIATKOWSKI IN CONWENTU HRUBIESZOWIENSI [13]
 14. [Inc.:] EPITOME Niendo obmittutur quatuor […] [13]
 15. Manualis Rhetorica [12]
 16. Sermopro Commematione […] Fidelium Zetunetorum : [Inc.:] Co kosą zagrosy jęczących ludzi […] [12]
 17. PRZYKŁADY Z Cnot, y Zycia SWIĘTYCH PANSKICH ZEBRANE, Na większą Chwałę PANA BOGA, dla pożytku wiernemu Chrześćiaństwu, w przod po rożnych Ambonach OGŁOSZONE : A teraz dla skuteczniejszego naśladowania, pod IMIENIEM NAYIASNIEYSZEY MARYI JOZEFY Z WESSLOW SOBIESKI, Krolewiczowy Polskiey, y W. X. Litewskiego, Pani Dziedziczney na Pilicy, Smoleniu, Cedrowicach, Berkowicach &c. […] [12]
 18. Zbiór Praw Konwentu Moscickiego Or: Pr: [11]
 19. Rok odkupienia, rok dniami męki Iezvsowey wymierzony : w nieprzemierzoną żadnemi czasy wieczność nader szczęśliwey wolności dla nas wiecznych pierwey więzniow zamieniony […] [10]
 20. Kazania na Swięta całego Roku w Katedrze Krakowskiej y w innych Kościołach rożnemi czasami miane. T. 2 [10]
 21. [Inc.:] Chirurgia […] [10]
 22. Krótki Rys Historyi Rossyiskiey : Garlickiego Mikołaja […] p. klasy III-ej Roku […] [10]
 23. KAZANIA na Niedziele całego Roku z Regestrem tychże Kazań przekształcenia na Swiętne [9]
 24. Quaestio Juridica de Visitatione Ecclesianum […] [9]
 25. [Inc.:] In Dominic. I. post Pentecost [9]