polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 4992

Readers on-line: 0

Total number of users since Sep 22, 2014: 8651582

Collection

Library

Frequently read publications : ....

Page1of38 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1993, Nr 1 (35) [5377]
 2. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1986, Nr 3 (9) [2045]
 3. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1991, Nr 2 (28) [1347]
 4. Cmentarze województwa zamojskiego [1327]
 5. Jan Zamojski jego życie i działalność polityczna : zarys biograficzny [736]
 6. Wzory do szacowania oraz nowe metody pomiaru drzewostanów [674]
 7. Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny : 1939-1944 [655]
 8. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1992, Nr 1 (31) [419]
 9. Bibliotekarz Zamojski, 2016/2 (44) [355]
 10. Bibliotekarz Zamojski, 1995/2 [343]
 11. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1986, Nr 2 (8) [244]
 12. Pierwsza wojna polska (1918-1920) : zbiór wojennych komunikatów prasowych Sztabu Generalnego [...] [238]
 13. Grodziska i zamczyska zamojszczyzny [234]
 14. Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim [219]
 15. Bibliotekarz Zamojski, 1999/1 (9) [215]
 16. Bibliotekarz Zamojski, 2017/2 (46) [194]
 17. Regionalne formy architektury drewnianej Lubelszczyzny na tle zagadnień osadniczych [194]
 18. Teka Zamojska ; kwartalnik regionalny. Rok I (V). Nr 1. (Styczeń, Luty, Marzec 1938) [183]
 19. Bibliotekarz Zamojski, 1997/2 (6) [179]
 20. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1987, Nr 4 (14) [176]
 21. Teka Zamojska : kwartalnik regionalny. Rok I (V). Nr 4. (Październik, Listopad, Grudzień 1938) [169]
 22. Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny [166]
 23. Kościoły drewniane Zamojszczyzny [150]
 24. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2014, Nr 2 (119) [149]
 25. Teka Zamojska : kwartalnik regionalny. Rok I (V). Nr 2. (Kwiecień, Maj, Czerwiec 1938) [149]