polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 5173

Readers on-line: 8

Total number of users since Sep 22, 2014: 10120909

Collection

Library

Frequently read publications : ....

Page1of40 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1993, Nr 1 (35) [5466]
 2. Cmentarze województwa zamojskiego [3184]
 3. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1986, Nr 3 (9) [2058]
 4. Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. T. 3, 1582-1584 [1888]
 5. Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny : 1939-1944 [1765]
 6. Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. T. 2, 1580-1582 [1670]
 7. Wolne mularstwo w Lubelszczyźnie : 1811-1822 [1467]
 8. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1991, Nr 2 (28) [1405]
 9. Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. T. 1, 1553-1579 [1230]
 10. Sielanki Szymona Zimorowicza : z popiersiem autora [1127]
 11. Pierwsza wojna polska (1918-1920) : zbiór wojennych komunikatów prasowych Sztabu Generalnego [...] [1047]
 12. Domowa zagroda : rysy dziejów polskich w opowiadaniu powieściowem dla młodzieży. T. 1-2 [1041]
 13. "Moje przeprawy" : pamiętnik Andrzeja Hr. Zamoyskiego o czasach Powstania Listopadowego (1830-1831) [942]
 14. Miasta i miasteczka Zamojszczyzny [940]
 15. Żywot Tomasza Zamojskiego, kanclerza w. kor. [908]
 16. Wzory do szacowania oraz nowe metody pomiaru drzewostanów [830]
 17. Szkoły im. Zamojskich w Szczebrzeszynie 1811-1926: zarys dziejów [783]
 18. Jan Zamojski jego życie i działalność polityczna : zarys biograficzny [782]
 19. Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego : 1914 [781]
 20. Dwie łąki [778]
 21. Stanisław Staszic : jego życie i ideologja w dobie Polski Niepodległej (1755-1795) [744]
 22. Sprawa rodziny Andrzeja hr. Zamoyskiego o domy zagrabione w roku 1863 przez najazd rosyjski. [T]. 1. [654]
 23. Huragan : powieść historyczna z epoki napoleońskiej: w przeróbce dla młodzieży dokonanej przez autora. T. 2 [634]
 24. Huragan : powieść historyczna z epoki napoleońskiej: w przeróbce dla młodzieży dokonanej przez autora. T. 1 [605]
 25. Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana W. K. : oraz pisma pomniejsze [603]