polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 4504

Readers on-line: 304

Total number of users since Sep 22, 2014: 6351122

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

 1. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1993, Nr 1 (35) [5208]
 2. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1986, Nr 3 (9) [1991]
 3. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1991, Nr 2 (28) [1268]
 4. Jan Zamojski jego życie i działalność polityczna : zarys biograficzny [564]
 5. Czytania przyjemne : pismo dodatkowe do Muzeum Domowego. T. 1-2 [500]
 6. Cmentarze województwa zamojskiego [473]
 7. Krótka nauka o pikach i kosach [390]
 8. O sztuce u dawnych czyli Winkelman polski Stanisława hrabi Potockiego. Cz. 2 [364]
 9. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1992, Nr 1 (31) [362]
 10. Bibliotekarz Zamojski, 1995/2 [302]
 11. Wzory do szacowania oraz nowe metody pomiaru drzewostanów [247]
 12. Bibliotekarz Zamojski, 2016/2 (44) [224]
 13. [Venerabilis partis Thome Murner Alemanni, e civitate Argentinem. alme academiae cracov. Sacrae Theologiae Baccalaurei, Cartiludium logiae, seu Logica poetica, v. memorativa cum iocundo pietasmatis exercitamento...] [199]
 14. Bibliotekarz Zamojski, 1999/1 (9) [191]
 15. Bibliotekarz Zamojski, 1997/2 (6) [168]
 16. Bibliotekarz Zamojski, 2017/2 (46) [151]
 17. Aristotelous Peri zoon morion, vivl. 4 [...] [147]
 18. Grodziska i zamczyska zamojszczyzny [144]
 19. Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny : 1939-1944 [143]
 20. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1987, Nr 4 (14) [143]
 21. Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim [139]
 22. Obraz myśli mojej ; na pamiątkę exystencyi mojej, żonie i dzieciom [Cz. 1] [134]
 23. Teka Zamojska ; kwartalnik regionalny. Rok I (V). Nr 1. (Styczeń, Luty, Marzec 1938) [133]
 24. Ustawy powszechne dla dobr moich rządcow : Podług Exemplarza drukowanego przeszłego roku w Siemiatyczach za rozkazem J.O. Xsiężny Jabłonowskiey, Woiewodziny Bracławskiey. T. 5-8 [126]
 25. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2014, Nr 2 (119) [123]