polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 4971

Readers on-line: 4

Total number of users since Sep 22, 2014: 8640488

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of154 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1993, Nr 1 (35) [5372]
 2. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1986, Nr 3 (9) [2043]
 3. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1991, Nr 2 (28) [1342]
 4. Jan Zamojski jego życie i działalność polityczna : zarys biograficzny [730]
 5. Cmentarze województwa zamojskiego [721]
 6. Wzory do szacowania oraz nowe metody pomiaru drzewostanów [659]
 7. Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny : 1939-1944 [641]
 8. Krótka nauka o pikach i kosach [539]
 9. Czytania przyjemne : pismo dodatkowe do Muzeum Domowego. T. 1-2 [521]
 10. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1992, Nr 1 (31) [417]
 11. O sztuce u dawnych czyli Winkelman polski Stanisława hrabi Potockiego. Cz. 2 [371]
 12. Bibliotekarz Zamojski, 2016/2 (44) [350]
 13. Bibliotekarz Zamojski, 1995/2 [342]
 14. Głos Hrubieszowski : Dwutygodnik poświecony rozwojowi kulturalnemu i ekonomicznemu powiatu hrubieszowskiego. Rok I. Nr 6. (15 czerwca 1926) [264]
 15. KZ-1182 [237]
 16. Pierwsza wojna polska (1918-1920) : zbiór wojennych komunikatów prasowych Sztabu Generalnego [...] [235]
 17. Grodziska i zamczyska zamojszczyzny [231]
 18. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1986, Nr 2 (8) [215]
 19. Bibliotekarz Zamojski, 1999/1 (9) [215]
 20. Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim [212]
 21. [Venerabilis partis Thome Murner Alemanni, e civitate Argentinem. alme academiae cracov. Sacrae Theologiae Baccalaurei, Cartiludium logiae, seu Logica poetica, v. memorativa cum iocundo pietasmatis exercitamento...] [204]
 22. Bibliotekarz Zamojski, 2017/2 (46) [194]
 23. Regionalne formy architektury drewnianej Lubelszczyzny na tle zagadnień osadniczych [187]
 24. Ustawy powszechne dla dobr moich rządcow : Podług Exemplarza drukowanego przeszłego roku w Siemiatyczach za rozkazem J.O. Xsiężny Jabłonowskiey, Woiewodziny Bracławskiey. T. 5-8 [184]
 25. Teka Zamojska ; kwartalnik regionalny. Rok I (V). Nr 1. (Styczeń, Luty, Marzec 1938) [181]