polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 2906

Readers on-line: 186

Total number of users since Sep 22, 2014: 588483

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of69 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1991, Nr 2 (28) [382]
 2. O sztuce u dawnych czyli Winkelman polski Stanisława hrabi Potockiego. Cz. 2 [316]
 3. [Venerabilis partis Thome Murner Alemanni, e civitate Argentinem. alme academiae cracov. Sacrae Theologiae Baccalaurei, Cartiludium logiae, seu Logica poetica, v. memorativa cum iocundo pietasmatis exercitamento...] [193]
 4. Bibliotekarz Zamojski, 1999/1 (9) [169]
 5. Obraz myśli mojej ; na pamiątkę exystencyi mojej, żonie i dzieciom [Cz. 1] [116]
 6. Ustawy powszechne dla dobr moich rządcow : Podług Exemplarza drukowanego przeszłego roku w Siemiatyczach za rozkazem J.O. Xsiężny Jabłonowskiey, Woiewodziny Bracławskiey. T. 5-8 [99]
 7. Jocko, anegdott detachee des letres inedites sur l'instinct. [98]
 8. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2014, Nr 2 (119) [97]
 9. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2015, Nr 4 (125) [91]
 10. Les vacances d'automne ou les jeunes oiseleurs. [86]
 11. Opisanie Ustaw Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Dobroczynności Warszawskiego wraz z urządzeniem apteki dla chorych ubogich kosztem tego Towarzystwa majacych się leczyć. [85]
 12. Cmentarze województwa zamojskiego [84]
 13. Krótka nauka o pikach i kosach [73]
 14. Mowa Andrzeia Zamoyskiego Woiewody Inowrocławskiego na Senatus Consilium w Warszawie na dzień 13 maja 1761 determinowanym miana [72]
 15. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1987, Nr 4 (14) [66]
 16. Popis Publiczny Uczniów Szkoły Woiewodzkiey Warszawskiey Xięży Piiarów : Odbywać się będzie dnia 22, 23, i 24 Lipca z rana od godz. 8 1/2 do I popołudniu. Na który zaprasza Prześwietną Publiczność imieniem nauczycieli i uczniów X. Jan Bystrzycki Rektor. [63]
 17. Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. T. 4, 1585-1588 [57]
 18. Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim [54]
 19. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1985, Nr 1 (3) [53]
 20. Grodziska i zamczyska zamojszczyzny [51]
 21. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2003, Nr 1-2 (74-75) [50]
 22. Teka Zamojska : kwartalnik regionalny. Rok I (V). Nr 4. (Październik, Listopad, Grudzień 1938) [49]
 23. Na Popis Publiczny Uczniow Warszawskiego Liceum : maiący się odbywać w Pałacu Kaźmirowskim dnia 26, 27, 28 Lipca Prześwietną Publiczność imieniem Instytutu zaprasza Samuel Bogumił Linde. [49]
 24. Pieśń o Józefie Piłsudskim : antologja [49]
 25. Magnvm Theatrvm Vitae Hvmanae : Hoc Est Rervm Divinarvm Hvmanarvmqve Syntagma Catholicvm, Philosophicvm, Historicvm, Et Dogmaticvm: Nunc primum ad normam Polyantheae [...]. T. 7, Continens Litteram S. T. V. X. Y. Z. siue Libb. XVII. XVIII. XIX. XX Avctore Lavrentio Beyerlinck Theologo, Protonotario, Canonico & Archipresbytero Antuerpiensi [49]