polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 3068

Readers on-line: 126

Total number of users since Sep 22, 2014: 1764896

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of75 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1991, Nr 2 (28) [398]
 2. O sztuce u dawnych czyli Winkelman polski Stanisława hrabi Potockiego. Cz. 2 [325]
 3. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1993, Nr 1 (35) [291]
 4. [Venerabilis partis Thome Murner Alemanni, e civitate Argentinem. alme academiae cracov. Sacrae Theologiae Baccalaurei, Cartiludium logiae, seu Logica poetica, v. memorativa cum iocundo pietasmatis exercitamento...] [194]
 5. Bibliotekarz Zamojski, 1999/1 (9) [178]
 6. Krótka nauka o pikach i kosach [163]
 7. Cmentarze województwa zamojskiego [149]
 8. Aristotelous Peri zoon morion, vivl. 4 [...] [142]
 9. Obraz myśli mojej ; na pamiątkę exystencyi mojej, żonie i dzieciom [Cz. 1] [121]
 10. Bibliotekarz Zamojski, 1995/2 [115]
 11. Bibliotekarz Zamojski, 1997/2 (6) [110]
 12. Jocko, anegdott detachee des letres inedites sur l'instinct. [107]
 13. Ustawy powszechne dla dobr moich rządcow : Podług Exemplarza drukowanego przeszłego roku w Siemiatyczach za rozkazem J.O. Xsiężny Jabłonowskiey, Woiewodziny Bracławskiey. T. 5-8 [102]
 14. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2014, Nr 2 (119) [101]
 15. Jan Zamojski jego życie i działalność polityczna : zarys biograficzny [101]
 16. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2015, Nr 4 (125) [98]
 17. Bibliotekarz Zamojski, 2016/2 (44) [97]
 18. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1987, Nr 4 (14) [89]
 19. Les vacances d'automne ou les jeunes oiseleurs. [87]
 20. Opisanie Ustaw Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Dobroczynności Warszawskiego wraz z urządzeniem apteki dla chorych ubogich kosztem tego Towarzystwa majacych się leczyć. [87]
 21. Mowa Andrzeia Zamoyskiego Woiewody Inowrocławskiego na Senatus Consilium w Warszawie na dzień 13 maja 1761 determinowanym miana [72]
 22. Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim [68]
 23. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1985, Nr 1 (3) [65]
 24. Popis Publiczny Uczniów Szkoły Woiewodzkiey Warszawskiey Xięży Piiarów : Odbywać się będzie dnia 22, 23, i 24 Lipca z rana od godz. 8 1/2 do I popołudniu. Na który zaprasza Prześwietną Publiczność imieniem nauczycieli i uczniów X. Jan Bystrzycki Rektor. [65]
 25. Pieśń o Józefie Piłsudskim : antologja [65]