polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 3278

Readers on-line: 104

Total number of users since Sep 22, 2014: 2667060

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of82 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1993, Nr 1 (35) [2349]
 2. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1986, Nr 3 (9) [998]
 3. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1991, Nr 2 (28) [619]
 4. O sztuce u dawnych czyli Winkelman polski Stanisława hrabi Potockiego. Cz. 2 [343]
 5. Cmentarze województwa zamojskiego [247]
 6. Jan Zamojski jego życie i działalność polityczna : zarys biograficzny [237]
 7. Krótka nauka o pikach i kosach [200]
 8. [Venerabilis partis Thome Murner Alemanni, e civitate Argentinem. alme academiae cracov. Sacrae Theologiae Baccalaurei, Cartiludium logiae, seu Logica poetica, v. memorativa cum iocundo pietasmatis exercitamento...] [196]
 9. Bibliotekarz Zamojski, 1999/1 (9) [185]
 10. Bibliotekarz Zamojski, 1995/2 [176]
 11. Aristotelous Peri zoon morion, vivl. 4 [...] [144]
 12. Bibliotekarz Zamojski, 2016/2 (44) [135]
 13. Bibliotekarz Zamojski, 1997/2 (6) [129]
 14. Obraz myśli mojej ; na pamiątkę exystencyi mojej, żonie i dzieciom [Cz. 1] [123]
 15. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1987, Nr 4 (14) [113]
 16. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2015, Nr 4 (125) [110]
 17. Jocko, anegdott detachee des letres inedites sur l'instinct. [108]
 18. Ustawy powszechne dla dobr moich rządcow : Podług Exemplarza drukowanego przeszłego roku w Siemiatyczach za rozkazem J.O. Xsiężny Jabłonowskiey, Woiewodziny Bracławskiey. T. 5-8 [105]
 19. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2014, Nr 2 (119) [103]
 20. Opisanie Ustaw Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Dobroczynności Warszawskiego wraz z urządzeniem apteki dla chorych ubogich kosztem tego Towarzystwa majacych się leczyć. [91]
 21. Grodziska i zamczyska zamojszczyzny [88]
 22. Les vacances d'automne ou les jeunes oiseleurs. [87]
 23. Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim [83]
 24. Teka Zamojska ; kwartalnik regionalny. Rok I (V). Nr 1. (Styczeń, Luty, Marzec 1938) [77]
 25. Bibliotekarz Zamojski, 2012/1 (35) [77]