polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 4074

Readers on-line: 360

Total number of users since Sep 22, 2014: 4648949

Collection

Library

Frequently read publications : Digital Library

Page1of95 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1993, Nr 1 (35) [5197]
 2. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1986, Nr 3 (9) [1986]
 3. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1991, Nr 2 (28) [1258]
 4. Jan Zamojski jego życie i działalność polityczna : zarys biograficzny [523]
 5. Czytania przyjemne : pismo dodatkowe do Muzeum Domowego. T. 1-2 [498]
 6. Cmentarze województwa zamojskiego [397]
 7. O sztuce u dawnych czyli Winkelman polski Stanisława hrabi Potockiego. Cz. 2 [360]
 8. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1992, Nr 1 (31) [357]
 9. Krótka nauka o pikach i kosach [356]
 10. Bibliotekarz Zamojski, 1995/2 [292]
 11. [Venerabilis partis Thome Murner Alemanni, e civitate Argentinem. alme academiae cracov. Sacrae Theologiae Baccalaurei, Cartiludium logiae, seu Logica poetica, v. memorativa cum iocundo pietasmatis exercitamento...] [198]
 12. Bibliotekarz Zamojski, 2016/2 (44) [196]
 13. Bibliotekarz Zamojski, 1999/1 (9) [190]
 14. Wzory do szacowania oraz nowe metody pomiaru drzewostanów [161]
 15. Aristotelous Peri zoon morion, vivl. 4 [...] [146]
 16. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 1987, Nr 4 (14) [139]
 17. Bibliotekarz Zamojski, 1997/2 (6) [139]
 18. Obraz myśli mojej ; na pamiątkę exystencyi mojej, żonie i dzieciom [Cz. 1] [132]
 19. Bibliotekarz Zamojski, 2017/2 (46) [130]
 20. Grodziska i zamczyska zamojszczyzny [125]
 21. Teka Zamojska ; kwartalnik regionalny. Rok I (V). Nr 1. (Styczeń, Luty, Marzec 1938) [122]
 22. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2014, Nr 2 (119) [121]
 23. Zamojski Kwartalnik Kulturalny, 2015, Nr 4 (125) [119]
 24. Ustawy powszechne dla dobr moich rządcow : Podług Exemplarza drukowanego przeszłego roku w Siemiatyczach za rozkazem J.O. Xsiężny Jabłonowskiey, Woiewodziny Bracławskiey. T. 5-8 [118]
 25. Jocko, anegdott detachee des letres inedites sur l'instinct. [110]