polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: .

Number of publications in collection: 81

Frequently viewed

  1. Jozef Wybicki Pełnomocnik Najwyższego Naczelnika [...] : [Inc.:] Do Obywateli i Mieszkańcow Ziemi Polskiey, wyznania Auszpurskiego, zwyczaynie Holendrami zwanych : [Dat.:] Dan w obozie pod Gąbinem, dnia 18 wrzesnia 1794 roku [23]
  2. Akt powstania obywatelow mieszkancow woiewodztwa krakowskiego : [Inc.:] Wiadomy iest światu stan teraźnieyszy nieszczęśliwey Polski [...] : [Dat.:] Działo się [...] w Krakowie dnia 24 marca 1794 roku [23]
  3. Głos Kolegialny R.II. Nr.XI-XII. (czerwiec - lipiec 1938 roku) [19]
  4. Akt powstania obywatelow mieszkancow woiewodztwa krakowskiego 1794 r. marca 23 dnia w Krakowie w zamku :[Inc.:] Wiadomy iest swiatu stan teraźnieyszy nieszczęśliwey Polski [...] : [Dat.:] Działo się [...] w Krakowie d. 24 marca 1794 roku. [19]
  5. Przegląd Hrubieszowski : dodatek nadzwyczajny. Rok. I. (22 lipca 1920) [17]
  6. Nowiny Zamojskie. Rok II. Nr 20. (1 grudnia 1918) [15]
  7. Echo Biłgorajskie : Miesięcznik Oświatowo - Społeczny. Rok I. Nr 1. (styczeń 1928) [14]
  8. Postanowienie dozorow i przepisy dla dozorcow i nauczycielow w dozorach : [Inc.:] Rada N. Narodowa dopełniaiąc uniwersał zalecaiący w ziemiach i powiatach ustanowienie dozorów [...] przepisuie i zachowane mieć chce prawidła [...] : [Dat.:] Dan [...] 26 lipca 1794 [14]
  9. Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego : obejmującé trzydziestoletnie usilności narodu, podźwignienia się, ocalénia bytu i niepodległości [14]
  10. Dalszy ciąg doniesienia o pracach tygodniowych Rady Naywyzszey Narodowey w dniach 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miesiąca czerwca : tydzien drugi [13]

More...

Recently added

Loading...