polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Collection

Library

Collection Description: .

Number of publications in collection: 81

Frequently viewed

  1. R. P. Martini Becani [...] Manvale Controversiarvm Hvivs Temporis : In Qvinqve Libros Distribvtvm. Ad [...] Imperatorem Ferdinandvm II. Austriacum, Catholicae fidei Defensorem [156]
  2. Akt powstania obywatelow mieszkancow woiewodztwa krakowskiego : [Inc.:] Wiadomy iest światu stan teraźnieyszy nieszczęśliwey Polski [...] : [Dat.:] Działo się [...] w Krakowie dnia 24 marca 1794 roku [55]
  3. Echo Biłgorajskie : Miesięcznik Oświatowo - Społeczny. Rok I. Nr 1. (styczeń 1928) [51]
  4. Rada Najwyzsza Narodowa. Do Narodu : [Inc.:] Wezwani od naywyższego Naczelnika Siły Zbroyney do Rady Narodowey [...] : [Dat.:] Dan na Sesyi Rady Naywyższey Narodowey dnia 30 Maia r.1794. [44]
  5. Akt powstania obywatelow mieszkancow woiewodztwa krakowskiego 1794 r. marca 23 dnia w Krakowie w zamku :[Inc.:] Wiadomy iest swiatu stan teraźnieyszy nieszczęśliwey Polski [...] : [Dat.:] Działo się [...] w Krakowie d. 24 marca 1794 roku. [41]
  6. Gazeta Zamojska. Rok II. Nr 5. (9 lutego 1919) [40]
  7. Głos Kolegialny R.II. Nr.XI-XII. (czerwiec - lipiec 1938 roku) [40]
  8. Jozef Wybicki Pełnomocnik Najwyższego Naczelnika [...] : [Inc.:] Do Obywateli i Mieszkańcow Ziemi Polskiey, wyznania Auszpurskiego, zwyczaynie Holendrami zwanych : [Dat.:] Dan w obozie pod Gąbinem, dnia 18 wrzesnia 1794 roku [39]
  9. Przegląd Hrubieszowski : dodatek nadzwyczajny. Rok. I. (22 lipca 1920) [36]
  10. Do obywatelow Polski i Litwy z okolicznosci wyszłych deklaracyi moskiewskich : [Inc.:] Wyszły ostatnich dni maia roku bieżącego bezwstydne deklaracye xiążęcia Mikołaia Repnina i Serguisza Galliczyna generałow carowy moskiewskiey [...] : [Dat.:] Dan [...] dnia 27 czerwca 1794 roku [36]

More...

Recently added

Loading...