polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 4088

Readers on-line: 232

Total number of users since Sep 22, 2014: 5133036

Collection

Library

Frequently read publications : Book collection of family Zamoyski

 1. Czytania przyjemne : pismo dodatkowe do Muzeum Domowego. T. 1-2 [498]
 2. Krótka nauka o pikach i kosach [364]
 3. O sztuce u dawnych czyli Winkelman polski Stanisława hrabi Potockiego. Cz. 2 [360]
 4. [Venerabilis partis Thome Murner Alemanni, e civitate Argentinem. alme academiae cracov. Sacrae Theologiae Baccalaurei, Cartiludium logiae, seu Logica poetica, v. memorativa cum iocundo pietasmatis exercitamento...] [198]
 5. Aristotelous Peri zoon morion, vivl. 4 [...] [146]
 6. Obraz myśli mojej ; na pamiątkę exystencyi mojej, żonie i dzieciom [Cz. 1] [133]
 7. Ustawy powszechne dla dobr moich rządcow : Podług Exemplarza drukowanego przeszłego roku w Siemiatyczach za rozkazem J.O. Xsiężny Jabłonowskiey, Woiewodziny Bracławskiey. T. 5-8 [121]
 8. Jocko, anegdott detachee des letres inedites sur l'instinct. [110]
 9. Opisanie Ustaw Wydziału Lekarskiego Towarzystwa Dobroczynności Warszawskiego wraz z urządzeniem apteki dla chorych ubogich kosztem tego Towarzystwa majacych się leczyć. [95]
 10. Les vacances d'automne ou les jeunes oiseleurs. [90]
 11. Heraldyka czyli opisanie herbów, w iakim ktory iest kształcie oraz, familie rodowitey szlachty polskiey i W. X. Litewskiego z ich herbami [...] [78]
 12. Mowa Andrzeia Zamoyskiego Woiewody Inowrocławskiego na Senatus Consilium w Warszawie na dzień 13 maja 1761 determinowanym miana [74]
 13. Popis Publiczny Uczniów Szkoły Woiewodzkiey Warszawskiey Xięży Piiarów : Odbywać się będzie dnia 22, 23, i 24 Lipca z rana od godz. 8 1/2 do I popołudniu. Na który zaprasza Prześwietną Publiczność imieniem nauczycieli i uczniów X. Jan Bystrzycki Rektor. [71]
 14. [Polska wieków średnich, czyli w dziejach narodowych polskich postrzeżenia]. [T. 1] [65]
 15. Voyages de Richard Pockocke, membre de la Societé Royale, & de celle des antiquités de Londres, & c., en Orient, dans l'Egypte, l'Arabie, la Palestine, la Syrie, la Grèce, la Thrace [...]. T. 4. [60]
 16. Na Popis Publiczny Uczniow Warszawskiego Liceum : maiący się odbywać w Pałacu Kaźmirowskim dnia 26, 27, 28 Lipca Prześwietną Publiczność imieniem Instytutu zaprasza Samuel Bogumił Linde. [58]
 17. Życia Sapiehów i listy od monarchów, Książąt i różnych panujących do tychże pisane. T. 2, Życie Jana Piotra Sapiehy [51]
 18. Heraldyka czyli Opisanie familii, y krwi związku szlachty polskiey y W. X. Litt: z ich herbami. T. 3 [50]
 19. Magnvm Theatrvm Vitae Hvmanae : Hoc Est Rervm Divinarvm Hvmanarvmqve Syntagma Catholicvm, Philosophicvm, Historicvm, Et Dogmaticvm: Nunc primum ad normam Polyantheae [...]. T. 7, Continens Litteram S. T. V. X. Y. Z. siue Libb. XVII. XVIII. XIX. XX Avctore Lavrentio Beyerlinck Theologo, Protonotario, Canonico & Archipresbytero Antuerpiensi [50]
 20. Zabawki Dzieiopiskie : Albo Zebranie Dzieiow Znakomitszych. Od Stworzenia Swiata do Początkow Wieku Naszego, To iest Do Roku Pańskiego 1701. [48]
 21. Eneida Wirgiliusza. Dzieło pośmiertne tłumaczone przez Franciszka Dmochowskiego [47]
 22. Museum moral ou l'école du bonheur contenant des contes instructifs et amusant a l'usage de la jeunesse des deux sexes [46]
 23. Directorium Horarum Canonicarum et Missarum pro Dioecesi Vilnensi in Annum Dominii MDCCCXXVI [42]
 24. L'amide l'adolesence. T. 5-6 [41]
 25. Krotkich a węzłowatych powieści, ktore po grecku zowią apophtegmata ksiąg IV przez Bieniasza Bvdnego z rozmaitych przednieyszych authorow zebrane ; y teraz znowu z przyczynieniem inszych rożnych powieści y nauk tychże filozofow wydane y wydrukowane [...] [40]