polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 5188

Readers on-line: 16

Total number of users since Sep 22, 2014: 10136562

Collection

Library

Frequently read publications : .

 1. CONNOTATIONES MISSARUM TAM ABSOLUTARUM QUAM ABSOLVENDARU EX PERPETUIS & CURRENTIBIUS OBLIGATIONIBUS : CONTUSCRASOBRODENSIS ORDS PRADM AB ANNO 1702 [132]
 2. [Zbiór dokumentów Konwentu Krasnobrodzkiego i Janowskiego z lat 1747-1763] : [Inc.:] DEO CHRISTIMO MANI [103]
 3. Korona z Róznych kamieni Wysokiego Urodzenia koloru z rożnych Kondycy i Stanu Imion Braci y Sióstr Arcybractwa Różańca Świętego w Kościele Krasnobrodzkim W. W. O. O. Zakonu Kaznodzieyskiego : Założona Naysłodszemu Imieniu Jezus w Księdze tegoż Arcybractwa pokornego nabożeństwa Sercem Wykształtowana Roku 1750 za Przeorostwa W. O. Parrycego Rosołowskiego [93]
 4. REGISTRUM GENERALE PERCEPTORUM CONS MOSTICEN : COMPARAIUNI ANNO DMI / 1658 ... [93]
 5. Tabella Odbywanej Pańszczyzny założona od dnia 24 czerwca 1855 z Folwarku Ruskie [91]
 6. KORONA z Rożnych Kwiatów wyboru y Zbioru Szlachetnego Urodzenia purpurą Zafarbowanych y Rożancowego Nabożeństwa zapachem wdzięcznych y z pomnieyszey rownianki Kwiateczkami (?) rożnego Stanu y Kondycyi Imion Braci y Siostr Arcybractwa Rożańca UWITA : Krolowey Różańcowey w Boru przy Krasnobrodzie w Kościele W.W. O.O. Zakonu Kaznodzieyskiego cudownemi codziennemi Łaskami Kwitnącey MARYI z pokornego Serca Daniną do Tronu Monarchini Nieba y ZiemiZŁOŻONA ROKU 1650 za Preorostwa W.O. Parrycego Rossołowskieg [87]
 7. Księga Akt Cywilnych Zeyścia służąca za rok 1824 dla Urzędnika stanu Cywilnego parafij Krasnobrodzkiey obrządku łacińskiego [85]
 8. Manualis Rhetorica [73]
 9. Exercitium Matutinum : [Inc.:] Mane expergefactus, die Jesus Mar […] [60]
 10. Ex Vinea Anuali : Uva prassa Labore [58]
 11. Cationes Bursa Musicorum : [Inc.:] Augustus 1734 [58]
 12. Zbiór Praw Konwentu Moscickiego Or: Pr: [54]
 13. REGESTRA PERCEPTARUM INCEPTA ANNO DOMINI 1756 DI 5TA MARTIJ SUB PRIORATU R. P. F. JOACHIMI KWIATKOWSKI IN CONVENTU HRUBIESZOWIENSI : REGESTRA EXPENSARUM INCEPTA ANNO DOMINI 1756 DI 5TA MARTIJ SUB PRIORATU R. P. F. JOACHIMI KWIATKOWSKI IN CONWENTU HRUBIESZOWIENSI [53]
 14. Liber Cyrkularzow in Mense Martio 1789 Anno conscriptus Sub officio Priorali A.R.P.I. lo annis Prochaska et Comparatus [49]
 15. [Inc.:] Chirurgia […] [44]
 16. Sermopro Commematione […] Fidelium Zetunetorum : [Inc.:] Co kosą zagrosy jęczących ludzi […] [44]
 17. Kurs Teologii Pastoralnej w Królewsko Warszawskim Uniwersytecie [38]
 18. LIBER ENCCICR Una cum acti Capituli Provincialis Nuper Leopoli ad Edes […] [34]
 19. Krótki Rys Historyi Rossyiskiey : Garlickiego Mikołaja […] p. klasy III-ej Roku […] [33]
 20. Krótki Rys Historyi Polskiey : Garlickiego Mikołaja r. 1839? […] klasy III [32]
 21. Institutiones Hermenculius Generalis : In Uniwersitate Waravienow [26]