polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 4992

Readers on-line: 0

Total number of users since Sep 22, 2014: 8651800

Collection

Library

Frequently read publications : Books

Page1of12 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Cmentarze województwa zamojskiego [1327]
 2. Jan Zamojski jego życie i działalność polityczna : zarys biograficzny [736]
 3. Wzory do szacowania oraz nowe metody pomiaru drzewostanów [675]
 4. Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny : 1939-1944 [655]
 5. Pierwsza wojna polska (1918-1920) : zbiór wojennych komunikatów prasowych Sztabu Generalnego [...] [238]
 6. Grodziska i zamczyska zamojszczyzny [234]
 7. Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim [219]
 8. Regionalne formy architektury drewnianej Lubelszczyzny na tle zagadnień osadniczych [194]
 9. Podcieniowa zabudowa miasteczek Lubelszczyzny [166]
 10. Kościoły drewniane Zamojszczyzny [150]
 11. Legja Honorowa w Polsce 1803-1923 [132]
 12. Zamość, ordynacja Zamoyskich i powiat zamojski [132]
 13. Miasta i miasteczka Zamojszczyzny [128]
 14. Dawna architektura i budownictwo Zamościa [118]
 15. Klemensów - zespół pałacowo-parkowy [101]
 16. Archiwum Jana Zamoyskiego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. T. 4, 1585-1588 [100]
 17. Materiały do historii kultury materialnej Zamojszczyzny [97]
 18. Pieśń o Józefie Piłsudskim : antologja [97]
 19. Dziennik podróży ks. Stanisława Staszica :(1777-1791) : Austrya - Niemcy - Hollandya - Anglia -Francya - Szwajcaryja - Włochy. T. 1-2 [94]
 20. Obrona Lwowa od 1 do 22 listopada 1918 roku [73]
 21. Miłość uświęcona i miłość wolna : (Sacred andprofane love) : powieść [73]
 22. Ludzie Zamościa i Zamojszczyzny : bibliografia w wyborze [69]
 23. W piątym pułku Legjonów : dwa miesiące ofensywy litewsko-białoruskiej [69]
 24. Dymitr z Goraja : Przyczynek do wschodniej polityki Polski w XIV w. [65]
 25. 9 P. P. Leg. w dniu święta pułkowego [62]