polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 5178

Readers on-line: 4

Total number of users since Sep 22, 2014: 10126871

Collection

Library

Frequently read publications : ...

Page1of2 pages

1 | 2
 1. Ivris Provincialis Qvod Specvlvm Saxonvm Vvlgo nuncupatur, Libri Tres : Opera vigilanti in correctiorem redacti materiam, adiunctis simul glossis, alijsq´ue additionibus, pro interpretatione textus magis necessarijs ; Annotata insuper in marginibus habentur, loca legum, iurisq´ue Municipalis Maydeburgensis materiam textus, & glossarum, approbantia, declarantiaq´ue, grato lectori magnum afferentia commodum [975]
 2. Historia schismy greckiey od pierwszych iey początków, aż do zguby państwa y miasta carogrodzkiego doprowadzona. Z poważnych pisarzów mianowicie greckich wyjęta dla wiernej informacyi moskiewskiey monarchiy y całego narodu ruskiego z francuskiego ięzyka na polski przełożona [...] [679]
 3. Discvrs o początku rozerwania cerkwie graeckiey od kościoła rzymskiego y kto był tego przyczyną, przy tym krótkie a prawdziwe opisanie prawdziwego ósmego Soboru Powszechnego [461]
 4. Dionysii Halicarnassei De Collocatione Verborum Graece Et Latine. Simon Bircovivs in Academia Zamoscensi Professor recensuit, & nunc primum conuertit [425]
 5. Gwiazdy sarmackie nieba godne cnoty [...] Konstancyi [...] z Tarłow Mniszchowy [...] pod czas śmiertelnego wieczora [...] Akademickiey Szkoły Zamoyskiey przez Stanisława [...] Dunczewskiego polskiemu światu remonstrowane roku [...] 1740 dnia 3 lutego [197]
 6. Aelii Donati Viri Clarissimi Grammatica. Pro Elementariis Hippei Samosciani [...] [118]
 7. Directorium officii divini pro Dioecesi Chełmensi in Annum Dominii MDCCL [97]
 8. Purpura Senatoria Lanceati Sarii, Heroico Sangvine tincta [...] Thoma Antonio Comite de Cieszow, in Zamoscie Zamoyski, Haerede Ordinatio Palatino Lvblinensi, [...] respledens [...] ab Universitate Zamoscensi [...] adornata [81]
 9. Directorium officii divini pro Dioecesi Chełmensi in Annum Dominii MDCCLIV [74]
 10. Pamiętne uprowadzenie woyska z ciesni bukowinskey […] Stanisława Jabłonowskiego […] roku […] 1685 uczyunione w roku 1745 wydane [71]
 11. Illustrissimo Excellentissimo Domino D. Michaeli Ordinato in Zamość Zamoyski, Supremo Venatori Regni Domino Mecaenati Amplissimo [65]
 12. Directorium officii divini pro Dioecesi Chełmensi in Annum Dominii MDCCLI [61]
 13. Propositiones ex jure canonico et civili desumptae [60]
 14. Gemmae Virtutum Cardinalium, Ignis Charismatici Scintillis, Ex Infula Perillustris Reverendissimi Domini, D. M. Iacobi Arakiełowicz In Universitate Zamoscensi S. Theologiae Doctoris [...] [59]
 15. Praxis Cvriae Romanae forensis antiquis relationibus Octaviani Vestrij iuris consulti, tum eminentissimi Joannis Baptistae de Luca S. R. E. cardinalis, [...] acetiam recentioribus authoribus conformis : brevissima digestione [...] in lucem [...] edita [...]. [56]
 16. Panegyricus [53]
 17. Propositiones juridicae ex jure canonico et civili desumptae [50]
 18. Wierna zycia [...] Kaspra Drvzbickiego [...] relacya teraz oyczystym ięzykiem swiatu polskiemu z łacińskiego przetłumaczona w roku 1697. [49]
 19. Planimetria theorico-practica feu ex universa geometria selectiora partis primae theoremata et problemata [...] Francisci Salesii Słupski in Universitate Zamoscana tradita [...] demonstrata et resoluta [44]
 20. Longimetria Theorico-Practica feu Ex universa Geometria Selectiora Partis primae Theoremata & Problemata [...] M. Francisci Salesii Słupski [...] [41]
 21. Possessio Pacifica Ordinatorum, Ab Illvstrissimo ex Excellentissimo Domino, D. Thoma Iosepho In Zamoscie Zamoyski [...] Per M. Michaelem Pruski [...] [40]
 22. Kalendarz polski y ruski na rok Panski MDCCXLVI po przybyszowym pierwszy, po przestępnym wtory [...] [39]
 23. Sprawa o szkodliwe otwarcie Akademii w kollegium XX Jezuitów Lwowskich : po odesłaniu z assessoryi y niedoszłych sądach relacyinych [...] zaniesiona [38]
 24. Ad Sacram Regiam Maiestatem D.N.C. et Sacrum Senatum Regni Poloniae, Academiarum Cancellarios,totumque peraugustum Collegium Episcoporum protectores natos [...] defensores et conservatores jurium Academiae Zamoscensis specialiter et perpetuo a piae memoriae Paulo V summo pontifice per bullam a. MDCXVII electos et constitutos pro Academia Zamoscensi supplex libellus a.D. 1759 [37]
 25. Summum praesulei honoris indice Illustrissimae Domus sagitta in annulo demonstratum et dum Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Venceslaus Hieronymus Sierakowski [...]. Anno Dni M.DCC.XXXXII. (1742). die 30. mensis 7bris [29]