polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 4992

Readers on-line: 3

Total number of users since Sep 22, 2014: 8651805

Collection

Library

Frequently read publications : ...

Page1of2 pages

1 | 2
 1. Gwiazdy sarmackie nieba godne cnoty [...] Konstancyi [...] z Tarłow Mniszchowy [...] pod czas śmiertelnego wieczora [...] Akademickiey Szkoły Zamoyskiey przez Stanisława [...] Dunczewskiego polskiemu światu remonstrowane roku [...] 1740 dnia 3 lutego [85]
 2. Directorium officii divini pro Dioecesi Chełmensi in Annum Dominii MDCCL [79]
 3. Pamiętne uprowadzenie woyska z ciesni bukowinskey […] Stanisława Jabłonowskiego […] roku […] 1685 uczyunione w roku 1745 wydane [48]
 4. Aelii Donati Viri Clarissimi Grammatica. Pro Elementariis Hippei Samosciani [...] [43]
 5. Directorium officii divini pro Dioecesi Chełmensi in Annum Dominii MDCCLIV [42]
 6. Propositiones ex jure canonico et civili desumptae [41]
 7. Praxis Cvriae Romanae forensis antiquis relationibus Octaviani Vestrij iuris consulti, tum eminentissimi Joannis Baptistae de Luca S. R. E. cardinalis, [...] acetiam recentioribus authoribus conformis : brevissima digestione [...] in lucem [...] edita [...]. [41]
 8. Directorium officii divini pro Dioecesi Chełmensi in Annum Dominii MDCCLI [40]
 9. Discvrs o początku rozerwania cerkwie graeckiey od kościoła rzymskiego y kto był tego przyczyną, przy tym krótkie a prawdziwe opisanie prawdziwego ósmego Soboru Powszechnego [40]
 10. Possessio Pacifica Ordinatorum, Ab Illvstrissimo ex Excellentissimo Domino, D. Thoma Iosepho In Zamoscie Zamoyski [...] Per M. Michaelem Pruski [...] [38]
 11. Illustrissimo Excellentissimo Domino D. Michaeli Ordinato in Zamość Zamoyski, Supremo Venatori Regni Domino Mecaenati Amplissimo [33]
 12. Kalendarz polski y ruski na rok Panski MDCCXLVI po przybyszowym pierwszy, po przestępnym wtory [...] [33]
 13. Gemmae Virtutum Cardinalium, Ignis Charismatici Scintillis, Ex Infula Perillustris Reverendissimi Domini, D. M. Iacobi Arakiełowicz In Universitate Zamoscensi S. Theologiae Doctoris [...] [30]
 14. Wierna zycia [...] Kaspra Drvzbickiego [...] relacya teraz oyczystym ięzykiem swiatu polskiemu z łacińskiego przetłumaczona w roku 1697. [28]
 15. Propositiones juridicae ex jure canonico et civili desumptae [27]
 16. Sprawa o szkodliwe otwarcie Akademii w kollegium XX Jezuitów Lwowskich : po odesłaniu z assessoryi y niedoszłych sądach relacyinych [...] zaniesiona [24]
 17. Lanceae Fatales [...] Michaelis Zdzislai in Zamoscie Zamoyski Haeredis Ordinati [...] Stanislai de Łazy Dunczewski deplorate anno [...] 1735 [mense martio] [24]
 18. Panegyricus [23]
 19. Ivris Provincialis Qvod Specvlvm Saxonvm Vvlgo nuncupatur, Libri Tres : Opera vigilanti in correctiorem redacti materiam, adiunctis simul glossis, alijsq´ue additionibus, pro interpretatione textus magis necessarijs ; Annotata insuper in marginibus habentur, loca legum, iurisq´ue Municipalis Maydeburgensis materiam textus, & glossarum, approbantia, declarantiaq´ue, grato lectori magnum afferentia commodum [22]
 20. Historia schismy greckiey od pierwszych iey początków, aż do zguby państwa y miasta carogrodzkiego doprowadzona. Z poważnych pisarzów mianowicie greckich wyjęta dla wiernej informacyi moskiewskiey monarchiy y całego narodu ruskiego z francuskiego ięzyka na polski przełożona [...] [22]
 21. Summum praesulei honoris indice Illustrissimae Domus sagitta in annulo demonstratum et dum Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Venceslaus Hieronymus Sierakowski [...]. Anno Dni M.DCC.XXXXII. (1742). die 30. mensis 7bris [20]
 22. Purpura Senatoria Lanceati Sarii, Heroico Sangvine tincta [...] Thoma Antonio Comite de Cieszow, in Zamoscie Zamoyski, Haerede Ordinatio Palatino Lvblinensi, [...] respledens [...] ab Universitate Zamoscensi [...] adornata [19]
 23. Planimetria theorico-practica feu ex universa geometria selectiora partis primae theoremata et problemata [...] Francisci Salesii Słupski in Universitate Zamoscana tradita [...] demonstrata et resoluta [18]
 24. Oratio Honori D. Ioannis Cantii : In Alma Univer: Crac: Sae: Thae Doct. & Prof: R. P. ac M. D. Lith: praecipui Patroni, Sacerrimus Decretis Clementis XIIII Pontificis Maximi Fastis Sanctorum Anno Domini 1967. Die 27. Januarii. Adscripti [...] Per M. Valentinum Mathiam Josephum Tepper [...] [17]
 25. Tvmvlvs [...] Stanislai Koniecpolski Castellani Cracoviensis [...] exornatvs per Franciscum Casimirum Grabowicz [17]