polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 5020

Readers on-line: 458

Total number of users since Sep 22, 2014: 9792022

Collection

Library

Frequently read publications : ...

Page1of2 pages

1 | 2
 1. Ivris Provincialis Qvod Specvlvm Saxonvm Vvlgo nuncupatur, Libri Tres : Opera vigilanti in correctiorem redacti materiam, adiunctis simul glossis, alijsq´ue additionibus, pro interpretatione textus magis necessarijs ; Annotata insuper in marginibus habentur, loca legum, iurisq´ue Municipalis Maydeburgensis materiam textus, & glossarum, approbantia, declarantiaq´ue, grato lectori magnum afferentia commodum [974]
 2. Historia schismy greckiey od pierwszych iey początków, aż do zguby państwa y miasta carogrodzkiego doprowadzona. Z poważnych pisarzów mianowicie greckich wyjęta dla wiernej informacyi moskiewskiey monarchiy y całego narodu ruskiego z francuskiego ięzyka na polski przełożona [...] [678]
 3. Dionysii Halicarnassei De Collocatione Verborum Graece Et Latine. Simon Bircovivs in Academia Zamoscensi Professor recensuit, & nunc primum conuertit [422]
 4. Discvrs o początku rozerwania cerkwie graeckiey od kościoła rzymskiego y kto był tego przyczyną, przy tym krótkie a prawdziwe opisanie prawdziwego ósmego Soboru Powszechnego [309]
 5. Gwiazdy sarmackie nieba godne cnoty [...] Konstancyi [...] z Tarłow Mniszchowy [...] pod czas śmiertelnego wieczora [...] Akademickiey Szkoły Zamoyskiey przez Stanisława [...] Dunczewskiego polskiemu światu remonstrowane roku [...] 1740 dnia 3 lutego [190]
 6. Directorium officii divini pro Dioecesi Chełmensi in Annum Dominii MDCCL [85]
 7. Illustrissimo Excellentissimo Domino D. Michaeli Ordinato in Zamość Zamoyski, Supremo Venatori Regni Domino Mecaenati Amplissimo [65]
 8. Pamiętne uprowadzenie woyska z ciesni bukowinskey […] Stanisława Jabłonowskiego […] roku […] 1685 uczyunione w roku 1745 wydane [60]
 9. Directorium officii divini pro Dioecesi Chełmensi in Annum Dominii MDCCLIV [56]
 10. Panegyricus [52]
 11. Praxis Cvriae Romanae forensis antiquis relationibus Octaviani Vestrij iuris consulti, tum eminentissimi Joannis Baptistae de Luca S. R. E. cardinalis, [...] acetiam recentioribus authoribus conformis : brevissima digestione [...] in lucem [...] edita [...]. [48]
 12. Aelii Donati Viri Clarissimi Grammatica. Pro Elementariis Hippei Samosciani [...] [47]
 13. Propositiones ex jure canonico et civili desumptae [46]
 14. Directorium officii divini pro Dioecesi Chełmensi in Annum Dominii MDCCLI [46]
 15. Possessio Pacifica Ordinatorum, Ab Illvstrissimo ex Excellentissimo Domino, D. Thoma Iosepho In Zamoscie Zamoyski [...] Per M. Michaelem Pruski [...] [39]
 16. Gemmae Virtutum Cardinalium, Ignis Charismatici Scintillis, Ex Infula Perillustris Reverendissimi Domini, D. M. Iacobi Arakiełowicz In Universitate Zamoscensi S. Theologiae Doctoris [...] [38]
 17. Wierna zycia [...] Kaspra Drvzbickiego [...] relacya teraz oyczystym ięzykiem swiatu polskiemu z łacińskiego przetłumaczona w roku 1697. [36]
 18. Kalendarz polski y ruski na rok Panski MDCCXLVI po przybyszowym pierwszy, po przestępnym wtory [...] [34]
 19. Propositiones juridicae ex jure canonico et civili desumptae [33]
 20. Sprawa o szkodliwe otwarcie Akademii w kollegium XX Jezuitów Lwowskich : po odesłaniu z assessoryi y niedoszłych sądach relacyinych [...] zaniesiona [32]
 21. Summum praesulei honoris indice Illustrissimae Domus sagitta in annulo demonstratum et dum Illustrissimus et Reverendissimus Dominus Venceslaus Hieronymus Sierakowski [...]. Anno Dni M.DCC.XXXXII. (1742). die 30. mensis 7bris [25]
 22. Lanceae Fatales [...] Michaelis Zdzislai in Zamoscie Zamoyski Haeredis Ordinati [...] Stanislai de Łazy Dunczewski deplorate anno [...] 1735 [mense martio] [24]
 23. Ad Sacram Regiam Maiestatem D.N.C. et Sacrum Senatum Regni Poloniae, Academiarum Cancellarios,totumque peraugustum Collegium Episcoporum protectores natos [...] defensores et conservatores jurium Academiae Zamoscensis specialiter et perpetuo a piae memoriae Paulo V summo pontifice per bullam a. MDCXVII electos et constitutos pro Academia Zamoscensi supplex libellus a.D. 1759 [23]
 24. Lampas Sepvlchralis [...] D. Ioannis Constantini in Wozvczyn Wozvczynski Dei & Apostolicae sedis Gratia Episcopi Bibliensis [...] Per M. Franciscum Casimirum Grabowicz [...] [22]
 25. Purpura Senatoria Lanceati Sarii, Heroico Sangvine tincta [...] Thoma Antonio Comite de Cieszow, in Zamoscie Zamoyski, Haerede Ordinatio Palatino Lvblinensi, [...] respledens [...] ab Universitate Zamoscensi [...] adornata [19]