polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Tabella Odbywanej Pańszczyzny założona od dnia 24 czerwca 1855 z Folwarku Ruskie"