polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Oba utwory mylnie przypisane jednemu autorowi: autorem Kynegetika był Oppian z Apamei, podczas gdy autorem Halieutika Oppian z Anazarbos (czy też z Korykos w Cylicji)."]