polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Itinerarjum Jana Zamoyskiego w okresie wojen moskiewskich (1579-1582) na podstawie rachunków i korespondencji opracowane"