polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Zamoyskiey 1815. Stanisław Ordynat Zamoyski oraz naklejone sygn biblioteczne; na I i II zachowanej stronie: pieczęć tuszowa: Biblioth. Ordinationis Zamoscianae"]