polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = adres wyd. wg Uzupełnienia do Bibliografiipolskiej Estreichera na podstawie rękopiśmiennej księgi wpływów i wydatków warszawskiej Drukarni Misjonarzy / Joanna Krauze\-Karpińska. \(Nadb. z \"Rocznika Biblioteki Narodowej\" T. 37\-38. Warszawa, 2006\) s. 206 nr 282. Józef Szczepaniec uważa, że druk ten mógł być wydany wspólnie przez oficyny Piotra Zawadzkiego, Michała Grölla i misjonarzy \(Drukarnia Wolna s. 142\)]