polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "L. Ivlivsza Flora O Początku y Dzieiach Narodu Rzymskiego Powieści Xiąg IV Albo Historya Wielmożnego tego Narodu od początku iego aż do Augusta Cesarza [...] Z Lacińskiego na polski iezyk Przetłumaczona Przez Krzysztofa Grotha Falissowskiego. Przedany iest Traktacik o przyczynach mozności y potęgi narodu tego [...]"