polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Data dz. pod przedm. tł.\: \"Dan w W.... Dnia 24 Paździer. 1782\". Wg \"Ogłosz. pras.\" \: było dostępne w księg. Grölla 30 I 1782]