polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Expensa – księga rozliczeniowa Konwentu Dominikanów z Mościsk, prowadzona od lipca 1658 do lutego 1697 roku"]