polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Expensa – Księga rozliczeniowa Konwentu Dominikanów w Hrubieszowie od marca 1756 do lipca 1768, z okresu kiedy przeorem konwentu był Joachim Kwiatkowski"]