polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Ed. B\: fingerprint jw., na k. tyt. adres wyd.\:\"w Drukarni JANA MAYA\", poł. sygn.\: A2/ele, ; B\[1\]/\[ \]; C2/oży\!, D2/nay, E2/zwa; na s. 235 winieta z lirą \(określenie edycji w porównaniu ze skanem egzemplarza Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich sygn. XVIII 11599 umieszczonym w Federacji Bibliotek Cyfrowych\)]