polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Egzemplarz abp. krakowskiego Jana Andrzeja Próchnickiego, bibliofila i kolekcjonera książek, ofiarowana w 1615 r. Mikołajowi Mozakowskiemu"]