polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Jest to bowiem przekład „Pawła i Wirginii”, tłumaczony za pośrednictwem angielskiego. — Por. Saint Pierre (Paweł i Wirginia)"]