polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Connotacya co się działo od roku 1689 [do 1726] po części w Zamościu y w całey Rzeczypospolitey wypisana przeze mnie niżey podpisanego"