polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Bandtkie, Jan Wincenty (1783-1846). O Macieju Śliwnickim i xiędze prawa powszechnego, z woli Zygmunta I. przezeń ułożonéy"]