polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Hube, Romuald (1803-1890). O teoryach prawa kryminalnego. Rzecz czytana na publicznem posiedzeniu Królewskiego Uniwersytetu"]