polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Rok odkupienia, rok dniami męki Iezvsowey wymierzony : w nieprzemierzoną żadnemi czasy wieczność nader szczęśliwey wolności dla nas wiecznych pierwey więzniow zamieniony […]"