polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Księga Akt Cywilnych Zeyścia służąca za rok 1824 dla Urzędnika stanu Cywilnego parafij Krasnobrodzkiey obrządku łacińskiego"