polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Sprawa o szkodliwe otwarcie Akademii w kollegium XX Jezuitów Lwowskich : po odesłaniu z assessoryi y niedoszłych sądach relacyinych [...] zaniesiona"