polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = Dzieje administracji w wojsku Księstwa Warszawskiego; Oblężenie Zamościa w 1813 roku \: \(odczyt wygłoszony w Zamościu \[...\] w dniu 31 października 1926 r., druk. w tyg. \"Ziemia Zamojska\" w nr 1 do 30 z 1927 r.\)