polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Discvrs o początku rozerwania cerkwie graeckiey od kościoła rzymskiego y kto był tego przyczyną, przy tym krótkie a prawdziwe opisanie prawdziwego ósmego Soboru Powszechnego"