polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Digitisation sponsor = Konserwację zachowawczą i digitalizację wykonano dzięki dofinanowaniu ze środków MKiDN w ramach zadania pt.\: Digitalizacja, udostępnienie i prace ratownicze przy Podominikańskim Księgozbiorze \(XVI\-XIX w.\) z Krasnobrodu \- etap 2\"]