polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Jałmuznik ratunkowy do kwestarek patryotycznych: [Inc.:] Składam Wam Patryotyczne Kwestarki [...]: [Dat.] Dan na Dessyi Deputacyi Ratunkowey Dnia 6. Lipca Roku 1794"