polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Kazanie na pogrzebie [...] Theophila Tryzny woiewody brzeskiego wołkowiskiego, błudnieńskiego etc. starosty : miane w cerkwi bytenskiey: zakonu s. Bazilego dnia [...] Februarij roku 1645 przez Alexego Dubowicza, Archimandritę Wileńskiego, zakonu S. Bazilego"