polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Kazanie Przy Exeqviach Godney Pamięci Iego Mości Pana Alexandra Tyszkiewicza Sędziego Ziemskiego Połockiego Przez Oyca Jozaphata od Naświętszey Panny z Gury [!] Karmelu na ten czas Przeora Karmelitow Bosych Klasztoru Głembockiego [...]"