polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "Kalendarz polski y ruski na rok Panski 1776, który iest podług rachunku rzymskiego przestępny po przybyszowym pierwszy[...] wyrachowany"