polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Information

News

rss20

KOLEKCJE TEMATYCZNE W BIBLIOTECE CYFROWEJ KSIĄŻNICY ZAMOJSKIEJ
31.01.2018

 Kolekcja: Popisy publiczne szkół

W księgozbiorze Klemensowskim Rodziny Zamoyskich można wyodrębnić zbiór popisów publicznych szkół. Popisy to wydane drukiem sprawozdania z działalności szkoły, z realizacji programu nauczania, zawierające szczegółowy program egzaminu publicznego odbywającego się na koniec roku szkolnego. Fakt obecności popisów w Księgozbiorze Klemensowskim należy wiązać z osobą Stanisława Kostki Zamoyskiego i utworzoną przez niego Biblioteką Ordynacji Zamoyskiej w Warszawie. Stanisław Kostka, jako przedstawiciel ówczesnych urzędów oświatowych, otrzymywał wydawane drukiem programy egzaminów. Zasięg chronologiczny zbioru obejmuje lata 1790-1841. Znaczna część – 54 egz. - związana jest z historią szkolnictwa i edukacji Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego okresu konstytucyjnego, choć ich tradycja sięga czasów Komisji Edukacji Narodowej.

 

Kolekcja: Powstanie kościuszkowskie 1794

 Jedną z kolekcji w Księgozbiorze Klemensowskim Rodziny Zamoyskich tworzą druki ulotne dotyczące powstania kościuszkowskiego 1794 roku. Dokumenty te w czasie trwania powstania spełniały funkcje propagandowe i zachęcały do działań patriotycznych. Ich obecność w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej świadczy o zainteresowaniu Zamoyskich sprawami państwa. Zachowały się dzięki temu, że duplikaty druków gromadzonych w Warszawie trafiały do Klemensowa. Wśród nich znajduje się najstarszy dokument z okresu powstania: Akt powstania obywatelów mieszkańców województwa krakowskiego 1794 r. marca 23 dnia w Krakowie, w Zamku – zawierający przysięgę, którą złożył Kościuszko „w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu”. Tytuł ten posiada dwa warianty wydań.Zasięg chronologiczny zbioru zamyka się w okresie od marca do września 1794 roku.